Aktualności

29-01-2019

JA w internecie - cykl szkoleń

JA w internecie - cykl szkoleń

Miasto Siedlce w imieniu którego działa Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest realizatorem szkoleń w zakresie korzystania z internetu dotyczących podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu grantowego JA W INTERNECIE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Bezpłatne 2 dniowe szkolenia będą realizowane w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019. W
szkoleniach mogą brać udział osoby, które ukończyły 25 lat.

Tematyka szkoleń:

RODZIC W INTERNECIE

Adresaci szkolenia: rodzice i opiekunowie, którzy chcą być świadomymi przewodnikami dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci.Uczestnicy/-czki poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

Adresaci szkolenia: osoby, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.

MÓJ BIZNES W SIECI

Adresaci szkolenia: osoby przygotowujące się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik/-czka nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna skierowane do biznesu usługi e-administracji.

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

Adresaci szkolenia: osoby, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik/-czka będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Adresaci szkolenia: osoby, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach. KULTURA W SIECI wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi
portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapisy na szkolenia
tel. 25 794-33-70; e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl;

« Powrót