Aktualności

25-01-2019

„Dopełnienie” planu w rejonie ulicy Spokojnej

„Dopełnienie” planu w rejonie ulicy Spokojnej

Prezydent Miasta Siedlce informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej (określone tereny pomiędzy ulicami: Warszawską, Józefa Piłsudskiego, Sportową, Cmentarną, Piaskową, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz terenem PKP).

Projekt nowelizacji planu polega na dodaniu odpowiednio nowych ustaleń części tekstowej i części graficznej planu w ramach granic obszaru określonego w uchwale o przystąpieniu do jego sporządzania.

Zmiany w odniesieniu do pierwotnej wersji uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XX/261/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. uchwalającej przedmiotowy plan dotyczą:
- wprowadzenia linii zabudowy w terenach A11 UO i B25 MN,
- jednoznacznego wyznaczenia linii zabudowy w terenach B5 MN, B8 U/MN/MW, B19 MW(U), B21 MN(U), C7 U/MN, B23 U,
- wprowadzenia minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy wyrażonego wartością
liczbową w terenach A12 UO/US/U, D14 U/PR, D15 U/PR, D16 U/MN , D17 MN,
- wprowadzenia zmiany przeznaczenia terenu D17 U/MN na D17 MN.

Z projektem zmiany planu można zapoznawać się od 28 stycznia 2019 r. do 25 lutego 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2), w pokoju nr 119 w godzinach od 8.00 do 15.00. Uwagi można składać do 15 marca 2019 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14 lutego 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2) w sali nr 53 o godz. 16.00, dyżur autorski będzie pełniony od godz. 12.00 w pokoju nr 119.


 

Załączniki:

« Powrót