Aktualności

24-01-2019

Ponad 1,5 mln na działania ratownicze

Ponad 1,5 mln na działania ratownicze

24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”

Projekt pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim
i obwodzie wołyńskim" uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
- Miasto Siedlce (Beneficjent Wiodący, odpowiedzialny za zarządzanie projektem)
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu,
- Gminę Korczew,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce -20 259,00 EUR
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR

Wspólnym wyzwaniem dla polskiej i ukraińskiej strony jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym. Realizacja projektu przyniesie korzyści polskiej i ukraińskiej strefie przygranicznej, w tym jej mieszkańcom. Zarówno strona polska, jak i ukraińska zakupią nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego Partnera.
Partnerzy zakupią samochody przeciwpożarowe:
- KM PSP Siedlce -2 szt.,
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu – 2 szt.,
- Gmina Korczew – 1szt.
W projekcie zaplanowano także utworzenie kompleksów szkoleniowych po obu stronach granicy oraz wspólne treningi.
W Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach powstanie także warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych oraz regionalna baza środków gaśniczych
i neutralizatorów. Zostanie również zmodernizowany system łączności radiowej.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania integrujące strażaków z Polski i Ukrainy. Specjalistyczne szkolenia dla strażaków, ćwiczenia, zawody sportowo - pożarnicze będą prowadzone wspólnie i umożliwią partnerom wymianę doświadczeń.

 

« Powrót

Galeria