Aktualności

28-10-2018

Szkolenie Polska Cyfrowa

Szkolenie Polska Cyfrowa

Rozwój kompetencji cyfrowych to temat szkolenia, które 9 listopada odbędzie się w  w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z założeniami konkursowymi projektu oraz z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Spotkanie skierowane jest do gmin zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.  Termin i miejsce: 9 listopada 2018 roku (w godzinach 11.00 – 13.30). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, II p., w sali konferencyjnej.

Zgłoszenia udziału należy dokonać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego (DOCX). Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach.

Program szkolenia:
• Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
• Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator w przedmiotowym konkursie;
• Koncepcja i założenia konkursowe projektu;
• Praca z wnioskami – praktyczna pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie;
• Podsumowanie spotkania informacyjnego, pytania.

 

Więcej: tutaj.

« Powrót