Aktualności

19-09-2018

Zwycięzcy głosowania`2018!

Zwycięzcy głosowania`2018!

Plac zabaw przy Sobieskiego i Sokołowskiej, remont chodnika po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego, budowa chodników i ścieżki rowerowej w ul. Domanickiej i urządzenia do ćwiczeń w plenerze przy ul. Chrobrego - to zwycięzcy głosowania w tegorocznym Budżecie Partycypacyjnym Miasta Siedlce. Prezydent Wojciech Kudelski zadecydował o realizacji jeszcze dwóch innych projektów. Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba głosujących nad projektami budżetu obywatelskiego w stosunku do roku ubiegłego.

Ponad dwukrotnie zwiększyła się ilość głosujących w ogóle (3386 vs 1668), jak też głosujących przez internet (721 vs 338). Nadal dominuje głosowanie osobiste. Najzacieklej walczono w okręgu nr 3, gdzie oddano ponad połowę wszystkich ważnych głosów (1878).

Magistrat ocenia wyniki głosowania jako bardzo dobre. - Z każdym rokiem, sądząc po ilości głosujących, nasi mieszkańcy nie tylko uczą się reguł budżetu partycypacyjnego, ale i przekonują się do skuteczności tej formy aktywności w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia. Cieszy nas niezmiernie kreatywność mieszkańców w formułowaniu swoich potrzeb, bardzo duża ilość zgłoszonych projektów oraz frekwencja w głosowaniu - komentuje Dariusz Dybciak, rzecznik Urzędu Miasta.

Do 29 maja br. przyjęto aż 37 projektów od mieszkańców! To o 15. więcej niż rok temu, kiedy zgłoszono ich łącznie 22. W tym roku w ich zgłaszaniu uaktywnili się zwłaszcza mieszkańcy południowo-zachodnich Siedlec (okręg nr 3), gdzie powstało aż 12 inicjatyw - tyle samo ile w ubiegłym roku w "najpłodniejszym" pod tym względem okręgu 4 (północno-zachodnie Siedlce). "Trójka" poprawiła się względem poprzedniego roku aż o... 11 pomysłów. Wśród inicjatyw`2018 królowały budowy nawierzchni chodników, ulic, placów zabaw i parkingów.

Po głosowaniu (31 sierpnia - 14 września) znamy już zwycięskie projekty, które zostaną wpisane do "Projektu budżetu Miasta na rok 2019". Najprawdopodobniej w grudniu br., podczas tzw. sesji budżetowej, radni potwierdzą w głosowaniu ich finalną realizację w roku 2019.

Prezydent Wojciech Kudelski zadecydował o realizacji dwóch innych projektów dot.: remontu nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ul. Floriańską 19a a osiedlem "Młynarska" (okręg nr 1) oraz o budowie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Okrężnej (okręg nr 4). Projekty te w kolejności liczby zdobytych punktów zdobyły drugie miejsca w swoich okręgach oraz - co najistotniejsze - zgodnie z przyjętymi zasadami pomysły mogą być realizowane do wyczerpania puli środków w każdym okręgu.

We wtorek, 18 września zakończono liczenie głosów, które wrzucono do urny w głosowaniu osobistym, które przysłano w głosowaniu korespondencyjnym i wybranych w głosowaniu via internet. Komisja przedstawiła już Prezydentowi Miasta stosowny protokół z obliczenia i ustalenia wyników głosowania (poniżej).

 

Porównanie głosowań 2017 vs 2018

W ubiegłym roku korespondencyjnie, osobiście i przez internet oddano w pierwszym w Naszym Mieście głosowaniu dot. budżetu partycypacyjnego 1668 głosów. Wybraliśmy wówczas: Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne, chodnik w ul. Kaszubskiej i Żuławskiej oraz chodnik i pas dla rowerów od ul. Żytniej do Sokołowskiej (wzdłuż marketu Kaufland). W związku z tym, iż w okręgu nr 1 nie zgłoszono w 2017 roku żadnego pomysłu, pozwoliło to zrealizować trzy inne propozycje: chodnik przy ul. Wyszyńskiego 3 i 5, chodnik dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego w ul. Piaski Starowiejskie oraz bezpieczne przejście dla pieszych "ZEBRA- PREMIUM przy ul. Warszawskiej/PlażoweJ/Dylewicza. 

Ubiegłoroczny zwycięzca pod względem ilości uzyskanych punktów: słoneczne obserwatorium astronomiczne w I LO im. Prusa, uzyskało głosy 701 osób, które przyznały projektowi 6822 pkt. Najwięcej osób głosowało w 2017 roku w okręgu nr 2, gdzie oddano 1436 głosów. Najwięcej głosów - 1412 - wrzucono wówczas w głosowaniu "osobistym" do urny w Biurze Obsługi Interesanta;

Najczęstszym błędem w 2017 roku było wpisywanie złych cyfr numeru PESEL: na 101 źle oddanych głosów, blisko połowa osób (44) miała właśnie z tym największy problem.

338 głosów oddano przez internet, tj. 19,1% procent wszystkich oddanych głosów. Najchętniej z internetu korzystały osoby z okręgu 4-ego, które oddały w ten sposób 166 głosów. Najsłabszym nośnikiem, poprzez który oddawano głosy było głosowanie korespondencyjne. Magistrat otrzymał w ten sposób w 2017 roku tylko 19 kart.
 

opr. JiC

 

« Powrót