Aktualności

20-08-2018

Ścieżką dookoła zalewu

Ścieżką dookoła zalewu

14 września Związek Spółek Wodnych zakończy budowę 740-metrowej, nowej ścieżki rowerowej na grobli nad zalewem, po jego zachodniej i południowej stronie. Dzisiaj, 20 sierpnia wykonawca zaczął roboty.

W 2017 roku została wykonana opaska zabezpieczająca groblę w postaci dwóch, biegnących obok siebie ścieżek: o szerokości 2 m i 1,5 m, na długości ok. 815 m. Ścieżka o szerokości 2 m - przeznaczona dla ruchu pieszego - została połączona z istniejącą wcześniej ścieżką i obecnie jest położona na całej długości grobli. Natomiast ścieżka o szerokości 1,5 m, przeznaczona dla rowerzystów, została zakończona na ok. 815 metrze, po zachodniej stronie zalewu.

Przedmiotem zamówienia, którego wykonawcą jest Związek Spółek Wodnych, jest budowa dalszego ciągu ścieżki dla rowerów, o długości 740 m w kierunku południowym i wschodnim. Nawierzchnia ścieżek wykonana będzie z kruszywa frakcji 0/8mm HanseGrand skalny kolor antracyt (dla ścieżki dla rowerzystów, o szer. 1,5 m) i HanseGrand Royal kolor beżowo-złoty (dla ścieżki dla pieszych, o szer. 2,0 m). Całościowy koszt tegorocznej inwestycji w ścieżkę to 114 130,67 zł.

Wykonawca na wspomnianych 740. metrach (od ok. połowy zachodniego brzegu zalewu do mostka od strony os. Romanówka)wykona 20-centymetrową podbudowę ścieżki n, na którą złoży się 3-centymetrowa wierzchnia warstwa mineralna (z w/w hanse grandu), 5-centymetrowa warstwa dynamiczna i 12-centymetrowa podbudowa z kruszywa łamanego.

Na całym odcinku zostanie m.in. "wykorytowana" ziemia z odkładem na zewnętrzną stronę grobli oraz jej rozplantowaniem na koronie i skarpie, wyprofilowana skarpa oraz korona grobli, ustawione zostaną obrzeża ścieżki na tzw. ławie fundamentowej i uzupełnione ubytki ziemi. Skarpa i korona grobla zostaną obsiane nową trawą.

Ponadto, z uwagi na fakt, że okolice grobli zamieszkują gatunki zwierząt objęte częściową lub ścisłą ochroną gatunkową,  w umowie zawarto konieczność zachowania przez Wykonawcę "należytej ostrożności w trakcie budowy opaski, polegającej na zminimalizowaniu przyczyn niepokojenia zwierząt". Zamawiający, czyli Urząd Miasta jest w posiadaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na umyślne płoszenie i umyślne niepokojenie zwierząt na terenie siedleckiego zalewu w trakcie wykonania przedmiotowego zadania.

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót