Aktualności

04-07-2018

Cały świat w Siedlcach

Cały świat w Siedlcach

1 lipca 60 studentów z całego świata rozpoczęło w Siedlcach zajęcia i warsztaty w ramach Letniego Kursu Języka i Kultury Polskiej. 3 lipca władze Miasta powitały ich oficjalnie w magistracie. 

To już XIX edycja zajęć i warsztatów organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pierwsze dni pobytu wypełnia im zwiedzanie miasta i jego zabytków. 3 lipca gościli w firmie Stadler i w magistracie, gdzie powitał ich prezydent Wojciech Kudelski i sekretarz Sławomir Marchel.

Szkoła Letnia jest projektem wspólnym Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W tym roku po naukę języka polskiego i poznanie polskiej kultury przyjechali studenci z 20 krajów, m.in.: Gwinei, Chin, Białorusi, Bułgarii, Węgier, Czech, Gruzji, Serbii, Słowacji, Tajlandii, Ukrainy, Turcji, Azerbejdżanu, Maroka i Francji. Wszyscy są stypendystami rządu polskiego. W tegorocznej Szkole będą uczestniczyli od 1 do 29 lipca.

- Cieszę się bardzo, że co roku p. Tadeusz Goc (opiekun grupy z ramienia UP-H - przyp. aut.)  przyprowadza tak duże grupy młodych ludzi do mnie. Ale w tym roku jestem zaskoczony, bo aż tylu ładnych dziewcząt i panów to jeszcze do tej pory nie przyprowadził - witał żartobliwie i serdecznie młodzież ze świta prezydent Wojciech Kudelski w sali obrad magistratu. Prezydent wspomniał o miastach partnerskich Siedlec i corocznych spotkaniach w Siedlcach i rewizytach w krajach tychże miast. - Wszystkim nam udaje się wówczas porozumieć i współpracować. Dlatego też wszyscy jesteście mi bliscy. O też chyba chodzi, żeby spotkać się, popatrzeć sobie w oczy, porozmawiać o problemach w swoich środowiskach, poznać sprawy innych, bo oficjalne źródła przekazu różnie mówią o sytuacji w Polsce, o sytuacji w waszych miastach i państwach. A cel jest dla wszystkich jeden - żeby wszędzie w pokoju zakładać rodziny, wychowywać dzieci i zarabiać pracą na utrzymanie rodzin. Na tym chyba polega życie człowieka. Wyrażam wdzięczność Wam wszystkim, że jesteście u nas, że jesteście w Siedlcach, że poznacie miasto nie za duże, nie za małe, ale na pewno nieprzeciętne. Mówimy tu, że Pan Bóg pozawieszał na "ścianie wschodniej" Polski piękne obrazki, takie jak Siedlce.

Prezydent namawiał młodzież do odwiedzin Muzeum Diecezjalnego, życzył odpoczynku i nalegał na ponowne spotkanie z młodzieżą, by poznać ich wrażenia, opinie i doświadczenia z miesięcznego pobytu. Na zakończenie wizyty w magistracie sekretarz Miasta Sławomir Marchel wyjaśnił gościom różnicę pomiędzy administracją rządową i samorządową w Polsce, opisał poziomy, zadania i kompetencje poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Blisko 90% z nich zna podstawy języka polskiego, słucha ze zrozumieniem po polsku i porozumiewa się w prosty sposób. Część z nich zapewne będzie studiowała w Polsce, ale większość to pasjonaci Polski, chcący poznać nas i kraj lepiej. Codziennie, od 10 do 16.30 podczas zajęć dydaktycznych będą uczyć się języka i poznawać kulturę naszego kraju, historię, obyczaje; nie zabraknie warsztatów w postaci wieczorów kultury, spotkań integracyjnych, wycieczek po Siedlcach i Podlasiu. Odwiedzą m.in.: Warszawę, Treblinkę, Wolę Okrzejską, Wszyscy na zakończenie otrzymają dyplomy uczestnictwa w kursie.

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej. Celem jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany jest w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym.

W cyklu językowym mieszczą się zajęcia lektoratowe, a więc: z gramatyki polskiej, frazeologii, stylistyki, redakcji tekstów oraz konwersacji. Poprzez warsztaty z kultury żywego słowa uczestnicy poznają także współczesną polszczyznę. Blok literacki i historyczny zawiera wykłady z literatury polskiej XX wieku i jej różnorodnych kontekstów, także z wybranych zagadnień dot. historii Polski oraz zajęcia z analizy i interpretacji tekstów literackich. Blok trzeci – kulturowy – obejmuje wykłady z folkloru polskiego, sztuki polskiej, filmu, ćwiczenia z literatury i malarstwa, zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy kursu będą mogli poznać polski taniec, pieśni i piosenki. Wykłady i konwersatoria odbywają się głównie w budynku Instytutu Filologii Polskiej, ale też w Muzeum Regionalnym i Diecezjalnym. Do dyspozycji uczestników jest również biblioteka instytutowa, sala komputerowa. Dla słuchaczy Szkoły Letniej został także przygotowany bogaty zakres zajęć i ofert poza dydaktycznych: turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych.

Ponadto, w ramach Szkoły Letniej, odbywają się spotkania z osobami zasłużonymi czy związanymi z Siedlcami: lokalnymi poetami, muzykami, artystami ludowymi; są spotkania plenerowo-biesiadne, gdzie oprócz atrakcji kulinarnych uczestnicy przygotowują bogaty program artystyczny pod hasłem: wieczór kultur, spotkania integracyjne z młodzieżą akademicką uczelni, które umożliwiają dialog kultur i wzajemne poznawanie. Organizowane są także seanse filmowe, dyskoteki, koncerty.

 

opr. wł i na podst. IFP UP-H

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót

Galeria