Aktualności

11-06-2018

Super atrakcyjne działki na sprzedaż

Super atrakcyjne działki na sprzedaż

Rada Miasta na posiedzeniu 11 czerwca zgodziła się na sprzedaż działek miejskich przy ul. Składowej (po tzw. hali wachlarzowej PKP) i przy ul. Warszawskiej (przy wjeździe do Miasta). To dwie niezwykle atrakcyjne lokalizacje.

 

Prezydent Wojciech Kudelski niezwłoczny tryb procedowania sprzedaży wszystkich działek, uzasadnił realizacją założeń budżetowych Miasta na 2018 rok.

Radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Miasta, położonych przy ul. Składowej o łącznej powierzchni 0,7674 ha. Są to działki, na których zlokalizowana była, rozebrana już hala, tzw. wachlarzowa. To niezwykle atrakcyjny teren, bardzo dobrze skomunikowany, położony obok powstającego tunelu pod torami kolejowymi, obwodnicy śródmiejskiej oraz Centrum Przesiadkowego, która budowa zakończy się 2 września.

Podobnie uczyniono z niezabudowaną nieruchomością Miasta położoną przy ul. Warszawskiej, o powierzchni 1,6409 ha (działka za Topazem). W przypadku tej działki prezydent Wojciech Kudelski prosił radnych o głosowanie ze świadomością, że działka ta zmieni niedługo swoje przeznaczenie; w starym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten był przeznaczony na działalność rekreacyjną, a w nowej jego wersji będzie tu mogła funkcjonować działalność usługowo-handlowa. Z 16. obecnych na sali radnych, 14-u głosowało "za".

Podjęto też uchwałę w sprawie wniesienia przez Miasto Siedlce aportu i objęcia dodatkowych
udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.

Podjęcie uchwały wynika z korekty informacji dot. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hłasko, w  której w planie inwestycyjnym przedsiębiorstwa błędnie podano długość budowanej sieci: 172 mb, a nie 1234,00 mb. Dodatkowo w części dotyczącej kanalizacji deszczowej dodano informację o istnieniu separatorów w ul. Borówkowej i ul. Romanówka.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót