Aktualności

07-06-2018

Wspaniali z Miasta Siedlce

Wspaniali z Miasta Siedlce

6 czerwca w ZSP nr 1 podsumowano2 4. edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych Miasta Siedlce. Mamy kolejnych, wspaniałych młodych, którzy będąc w tak młodym wieku znaleźli receptę na szczęście - powiedział o wszystkich nagrodzonych ks. Jacek Światek, dyrektor I KLO w Siedlcach.

 

Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1993 roku w Warszawie. Szybko przerodził się jednak w imprezę o zasięgu ogólnopolskim. Dzisiaj przeprowadza się go w ponad 70. miastach i 15. powiatach Polski, w 2 etapach: lokalnym oraz centralnym, mającym charakter ogólnopolski. Na każdym z nich zgodnie z nazwą konkursu, członkowie Kapituły Nagrody mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia. W historii konkursu Miasto Siedlce ma już 145 laureatów, w tym 4 na szczeblu ogólnopolskim.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje ludzi młodych mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Konkursy są antidotum na rosnące uzależnienia i zagrożenia względem młodzieży, i  dowiodły pilnej potrzeby podjęcia działań wychowawczych, kreujących pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań, postaw i działań. Celem konkursu jest więc propagowanie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy. Laureaci są wzorem życzliwości na co dzień i "antidotum" na agresję i brutalizację życia.

Młodzież zebraną 6 czerwca w "Elektryku" nagradzał : prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz przewodniczący Rady Miasta - Henryk Niedziółka. Słowa podziękowań, gratulacji oraz dyplomy otrzymali Rodzice oraz dyrektorzy szkół młodych. Sami Wspaniali otrzymali nagrody rzeczowe.

Prezydent Wojciech Kudelski podkreślił znaczenie organizacji konkursu w budowaniu wzorów postaw wychowawczych dla młodych i edukacji nt. działań prospołecznych. - To wspaniała inicjatywa i dla kraju i Miasta. To środowisko wskazuje pozytywne przykłady młodych ludzi w rodzinie, w szkole. Dla władz samorządowych Miasta to radość, że możemy wspierać i tworzyć warunki i atmosferę dla normalnego rozwoju rodziny, młodzież, warunków do wychowania i edukacji. Prezydent podziękował rodzicom za stworzenie atmosfery miłości w domach, a dyrektorom za współpracę w wychowaniu i "wyłuskiwanie perełek jakimi są młodzi, spośród całej masy zdolnej młodzieży".

Przewodniczący Rady Henryk Niedziółka gratulując wszystkim zacytował sentencję Kornela Makuszyńskiego, iż mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jest jeszcze większym osiągnięciem. - Dobro wraca ze zdwojoną siłą, dlatego życzę wszystkim aby nauka i praca przyniosła podwójne efekty. Dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ks. Jacek Świątek w imieniu Biskupa Siedleckiego docenił "odruchy serca" młodych ludzi, ciesząc się zarazem, że "czynione przez was dobro zostało zauważone". - Będąc w tak młodym wieku, poprzez dawanie i czynienie dobra, znaleźliście receptę na szczęście. Parafrazując biblijną rozmowę Abrahama z Bogiem o 10. sprawiedliwych, którzy dzięki temu, że jest ich tylu wśród wielu złych, to uratują świat, ks. Świątek podsumował: - Gratuluję Rodzicom, nauczycielom i Miastu, bo być może świat nie upadnie, jeśli wśród nas jest kolejnych aż 16 dobrych ludzi.  

W ubiegłym roku zgłoszono 16. kandydatów z 7. siedleckich szkół - w tym do rąk Kapituły 18 kandydatur z 9 miejskich szkół. Ze względu na osiągnięcia podjęto decyzję o nagrodzeniu wszystkich zgłoszonych. (charakterystyki Laureatów poniżej)

Laureaci XXIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Miasta Siedlce:
- w kategorii „Ósemka junior”:
1. Aleksandra Michalska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza,
2. Marta Michowiecka - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza,
3. Kinga Świątkowska - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza,
4. Agnieszka Szczepańska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,

w kategorii „Ósemka senior”:
1. Joanna Hapunowicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
2. Michał Mazur - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
3. Paulina Sawicka - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny,
4. Kamila Ułanowska - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi.

Wyróżnieni w kategorii „Ósemeczki”:
1. Izabela Wójciuk - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego,
2. Nikola Zdunek - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego.

W pozostałych kategoriach wyróżnienia otrzymali:
1. Artur Grzesiuk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
2. Patrycja Lubelska - IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,
3. Emilia Łęczycka - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny,
4. Agnieszka Mazurek - IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,
5. Anna Pachnik - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza,
6. Marta Pogonowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
7. Julia Słowińska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza,
8. Zofia Żądełek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza.

W finale ogólnopolskim Konkursu, który w tym roku odbędzie się w Trzebiatowie, od 8 do 10 czerwca Miasto Siedlce reprezentować będzie: Agnieszka Szczepańska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót

Galeria