Aktualności

09-05-2018

Siedlce miastem kolejnego pilotażu

Siedlce miastem kolejnego pilotażu

Od września przyszłego roku szkolnego uczniowie "Trójki", "Elektryka" oraz studenci siedleckiego uniwersytetu, wezmą udział w pilotażu projektu Ministerstwa Cyfryzacji: „mDokumenty” - mLegitymacja Szkolna. Uczniowie i studenci swoje legitymacje będą mieli w smartfonach i iphonach. 

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski 8 maja podpisał w magistracie w imieniu lokalnego samorządu porozumienie o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, przy realizacji projektu „mDokumenty” - mLegitymacja Szkolna. 

W maju i czerwcu system z testową wersją danych, implementowany będzie w wymienionych szkołach i uniwersytecie, tak by od września i października uczniowie mogli już w oparciu o prawdziwe dane, legitymować się elektroniczną legitymacją wobec osób i instytucji ich wymagających. - Posługiwanie się obrazem legitymacji "w komórce" na pewno ułatwi uczniom okazywanie dokumentu i potwierdzanie swoich, np. uprawnień, wobec podmiotów jej wymagających - uważa sekretarz Miasta Sławomir Marchel. Oprócz Siedlec w projekcie uczestniczy jeszcze m.in. Halinów.

O projekcie

Ministerstwo uruchomiło już aplikację „mObywatel” - w ramach Systemu „mDokumenty” -  która umożliwia użytkownikowi pobranie danych osobowych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych oraz przekazanie ich innym osobom lub pobranie od innych użytkowników aplikacji ich danych. Dzięki temu możliwe będzie przesyłanie danych pomiędzy naszymi urządzeniami prywatnymi i , a wbudowaną w szkolnych aplikacją. Celem pilotażu jest rozszerzenie aplikacji „mObywatel” o funkcjonalność, z której najczęściej korzystają użytkownicy, tj. z mobilnej Legitymacji Szkolnej przeznaczonej dla uczniów szkół. 

Ministerstwo dostarczy prototyp testowanej mLegitymacji w wersji pilotażowej oraz przeszkoli osoby wyznaczone przez Prezydenta Miasta do udziału w projekcie, z zakresu obsługi tego systemów. Dodatkowo przyzna uprawnienia wybranym jednostkom Miasta Siedlce, w szczególności szkołom, do systemu „mDokumenty” w wersji pilotażowej. Miasto z kolei, poza realizacją pilotażu, zobowiązało się do implementacji testowanej aplikacji w 2 szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 i ZSP nr 1. Do nich dołączy także Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.

Strony uzgodniły, że zakres współpracy w ramach Porozumienia dotyczy wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i będzie polegać w szczególności na m.in.: analizie oraz stworzeniu projektu technicznego mLegitymacji, stworzeniu prototypu mLegitymacji i wersji pilotażowej aplikacji na bazie wniosków z prototypu. 

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót