Aktualności

26-04-2018

Wspólnie dla pięknego otoczenia

Wspólnie dla pięknego otoczenia

„Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości” to konkurs z nagrodami dla tych, którym zależy na pięknie otoczenia w którym mieszkają. Efekt? Cudowne ogródki na osiedlach! Termin zgłoszeń: 10 maja!

10 kwietnia Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siedlce wystosował do wszystkich wspólnot mieszkaniowych zaproszenie do udziału w kolejnej edycji konkursu pn. „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”.  Konkurs, organizowany przez Prezydenta Miasta od 10 lat, służy propagowaniu estetycznego wyglądu budynków i ich otoczenia, położonych na terenie Siedlec. Co istotne, ma też kształtować postawę troski, zaangażowania i współodpowiedzialności mieszkańców w dobro wspólne oraz estetykę i wizerunek Miasta.

Termin zgłoszeń wspólnot przez ich administratorów do konkursu - na specjalnych formularzach (vide poniżej), które składamy osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą - upływa już 10 maja. "Przegląd" zgłoszonych ogródków przez specjalnie powołaną komisję nastąpi najprawdopodobniej w okresie kilku tygodni później.

Wspólnoty i mieszkańcy za najładniejsze ogródki/tereny wokół bloków, otrzymują nagrody w formie rzeczowej. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział w konkursie 27 wspólnot mieszkaniowych, z których najwięcej administrowanych było przez Annę Skorupkę (17) i PUK Serwis Sp. z o.o. (7). Komisja konkursowa z przewodniczącą Stanisławą Wardak odwiedziła i oceniła wszystkie zgłoszone ogródki. Na podstawie oceny punktowej od 0 do 10 pkt., w każdym z 3 kryteriów: estetyki budynku i estetyki otoczenia komisja nagrodziła 5 wspólnot. Przyznano jedno pierwsze miejsce i cztery równorzędne wyróżnienia.

Najładniejszym ogródkiem` 2017 uznano teren wokół bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 1, która tym samym od Rady Miasta otrzymała dyplom i nagrodę finansową. Cztery wyróżnienia i nagrody pieniężne powędrowały do Wspólnot: Starowiejska 46, 11 Listopada 24, Poznańska 107 i Nowy Świat 1.

Zdjęcia nagrodzonych`2017 tutaj:

W załączeniu poniżej: regulamin konkursu i wzór deklaracji uczestnictwa w konkursie.

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

Załączniki:

« Powrót