Aktualności

05-02-2018

Projekt e-mobility rusza w Siedlcach

Projekt e-mobility rusza w Siedlcach

W 3. kwartale ruszy pilotażowy projekt wynajmu aut elektrycznych, w ramach rozwoju tego rodzaju transportu w Polsce. 5 lutego podpisano w magistracie List intencyjny w tej sprawie. Mieszkańcy Siedlec mogą już teraz zgłaszać propozycje lokalizacji stacji doładowania samochodów elektrycznych.

 

Podpisany  List Intencyjny  w sprawie wprowadzenia w Siedlcach pilotażowego projektu E-mobility, w obszarze motoryzacji elektrycznej, zakłada powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz uruchomienie publicznego systemu car-sharingu (wynajmu aut). 

Patronat nad projektem objął Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, a List intencyjny podpisali: prezydent Wojciech Kudelski -  w imieniu Miasta Siedlce, Karol Tchórzewski - prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach oraz Tomasz Jarmicki -  prezes Zarządu  PGE Nowa Energia, firmy która będzie realizowała projekt w naszym Mieście. W spotkaniu wzięli tez udział: Paweł Śliwa, wiceprezes Zarządu PGE S.A.  oraz Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.  Przedsięwzięcie e-mobility wspierają ponadto: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju, oraz Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Założenia projektu

W proponowanym modelu współpracy Urząd Miasta zapewni działki pod posadowienie stacji ładowania e-aut, miejsca parkingowe - przeznaczone specjalnie dla samochodów z programu car-sharing, możliwość korzystania z bus-pasów, wjazd do stref ograniczonego ruchu oraz darmowe parkowanie dla samochodów objętych systemem.

Inicjator i właściciel projektu - PGE Nowa Energia sp. z o.o. - dostarczy samochody elektryczne (będzie rozpisany przetarg), kupi i dostarczy stacje ładowania oraz uruchomi system IT do zarządzania car-sharingiem. Ponadto spółka opracuje model biznesowy usługi i poprowadzi działalność biznesową car-sharing w przyszłości. Pokryje też koszty przyłączenia stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej oraz wystąpi formalnie z wnioskiem o przyłączenie stacji do sieci dystrybucyjnej.

Zadaniem spółki Przedsiębiorstwo Energetyczne z Siedlec będzie bycie operatorem systemu car-sharingu – poza formalnym udziałem w projekcie – tj. obsługiwanie systemu i zapewnienie bieżącej obsługi pojazdów.

Przełamać impas

Rozwój elektromobilności stał się jednym z głównych celów, jakie postawiło sobie zaraz po powstaniu rządu Ministerstwo Energii. Jednak  program elektromobilności, jak przyznał Minister Tchórzewski 5 lutego w Siedlcach, czasowo stracił impet. - Zwróciłem się z inicjatywą do naszych spółek paliwowych, aby uwzględniły rozwój np. punktów ładowania aut elektrycznych na swoich stacjach paliwowych. Zaakceptowano pomysł i dzisiaj w kilkudziesięciu stacjach, np. Orlenu, Lotosu, mamy punkty ładowania aut elektrycznych.  Jednak nasze paliwowe spółki giełdowe, w stworzonych punktach ładowania przez kilka tygodni nie rejestrowały klientów, ładujących energię do aut, i tym samym inwestycje nie przynosiły im dochodów. Producenci aut elektrycznych natomiast twierdzą, że nie mogą inwestować w ich rozwój, bo nie infrastruktury dla ich codziennego użytkowania i ładowania. Z drugiej strony, na ogół wszystkie firmy zajmujące się transportem, będące spółkami publicznymi i nastawione na biznes twierdzą z kolei, że nie będą budować infrastruktury, bo nie ma aut. - ocenił niedawną sytuację Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.  Realizując program ministerstwo chce doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności w dużych miastach, oraz stworzyć warunki i przy tym nakłonić społeczeństwo do użytkowania elektrycznych samochodów. – Program elektromobilności stał się modny od kilkunastu lat w Europie i na świecie. Chcemy w pierwszej kolejności, by e-pojazdy pojawiły się w dużych miastach a następnie w całej Polsce. Program ma kilka kierunków rozwojowych; jednym z ich jest właśnie rozbudowywanie infrastruktury.  - dodał minister  Krzysztof Tchórzewski.

Chcąc rozwiązać powstały impas nt. tego, kto ma budować i rozwijać infrastrukturę dla rozwoju elektromobilności, ministerstwo przez 1,5 roku przygotowywało uchwaloną już ustawę o elektromobilności, która na państwo polskie ceduje wysiłek tworzenia infrastruktury na terenie całego kraju. Powstanie 6 tysięcy punktów ładowania i 150 punktów tzw. szybkiego ładowania, które rozmieszczone będą proporcjonalnie na terenie kraju. W ten sposób rozwiązany ma być problem z poruszaniem się samochodem elektrycznym po Polsce.

Car-sharing = wypożyczalnia aut

Drugim istotnym elementem programu jest car-sharing. Wspierając innowacyjność, grupa PGE zaproponowała pilotaż, mający sprawdzić, jak na poziomie średniej wielkości miasta wyglądał będzie zarówno system ładowania, jak i wypożyczania aut? I zrobi to w Siedlcach: w kilku punktach Miasta pojawią się auta do wypożyczenia, z odpłatnością, dla zarejestrowanych użytkowników.  Urząd Miasta Siedlce ma wyznaczyć kilka miejsc, gdzie elektryczne auta będzie można odstawić. Będą one umiejscowione proporcjonalnie do wielkości Miasta, tak by dla każdego były stosunkowo blisko dostępne.

- Inicjatywę pilotażu programu w Siedlcach przyjęliśmy z olbrzymim zainteresowaniem, bo zakładamy że w miarę jego postępu malało będzie zanieczyszczenie środowiska. Jako że siedlczanie chętnie kupują samochody to liczymy też że społeczeństwo przyjmie i te nowinki komunikacyjne i chętnie z udogodnień będziemy korzystali.  - powiedział podczas spotkania prezydent Wojciech Kudelski. - Dziękuję, że z taką inicjatywą skierowaliście się Państwo do Siedlec. Nasze Miasto jest dobrym środowiskiem dla różnego rodzaju innowacji. Wyznaczymy oczywiście miejsca, gdzie taki samochód będzie można doładować i wynająć, gdyż to należy w pilotażu do naszych obowiązków i naszych możliwości.

Prezes Tomasz Jarmicki zaprezentował założenia projektu e-mobility w Siedlcach. Zakłada on, że „zaklęty krąg” braku infrastruktury i - w związku z tym - braku klientów zostanie przerwany i wszystkie bariery znikną. – To, co my chcemy zrobić jako PGE Nowa Energia, to przeprowadzić pilotaż, który pozwoli na wdrożenie z sukcesem programu e-mobility. Chcemy też doprecyzować przyszły model działalności biznesowej  - powiedział prezes Jarmicki.

Do stacji ładowania będą mieli dostęp wszyscy aktualni właściciele aut elektrycznych, bez ograniczeń, rozliczając się za pomocą kart płatniczej bądź telefonicznej aplikacji. – Chcemy zbadać, w jaki sposób i z jaką intensywnością będą używane samochody i infrastruktura, tak by zaproponować w przyszłości ceny usługi akceptowalne dla przyszłego użytkownika oraz sprzyjające osiągnięciu pozytywnego wyniku działalności biznesowej. - ocenił właściciel programu.

Pilotaż dot. infrastruktury wystartuje w 3 kwartale br. i potrwa co najmniej 0,5 roku. W 1. etapie dostępnych będzie - w granicach Miasta - 5 stacji ładowania i 5 samochodów do wypożyczenia, też w tym roku. Miejsc odstawiania samochodów będzie więcej, jednak ich lokalizacje powstaną w wyniku ustaleń z samorządem, w oparciu o uwagi i sugestie Mieszkańców (o tym poniżej). Nie określono terminu zakończenia pilotażu, natomiast wstępnie oszacowano stawkę za użytkowanie: minuta wypożyczenia e-samochodu kosztować ma w pilotażu 1-1,5 zł. Miejsce odstawienia auta będzie regulowane aplikacją, która będzie naliczała większe opłaty za użytkowanie go poza granicami Siedlec. – Uważamy, że w taki mieście jak Siedlce, średniej wielkości, pilotaż będzie łatwiejszy do przeprowadzenia, a wyniki będą miarodajne, i do osiągnięcia w krótszym czasie  – dodaje prezes  Tomasz Jarmicki.

Wymiernymi korzyściami pilotażu będą dostępne dla mieszkańców, publiczne stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz uruchomiona usługa krótkoterminowego najmu samochodów dla zarejestrowanych użytkowników.  Siedlcom przybędzie korzyść promocyjno-wizerunkowa: elektryczny transport jako element ograniczania emisji spalin oraz promocji innowacyjnych rozwiązań (smart-city). 

Dla potrzeb projektu, w celu uzyskania opinii mieszkańców nt. umiejscowienia stacji doładowujących pojazdy oraz miejsc pozostawiania e-pojazdów, uruchomiona została skrzynka mailowa, na którą można kierować wszelkie sugestie i uwagi o lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy Siedlec uwagi i sugestie mogą przekazywać pocztą elektroniczną na adres: e-mobility@um.siedlce.pl

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

« Powrót

Galeria