• Transmisja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej rozpocznie się około godz. 15:00. Zapraszamy na transmisję na żywo Link>>>

  • Już 4 października na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce rozpocznie się VIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów "Sztuka plus Komercja". W tym roku ocenie Widzów poddanych zostanie 7 spektakli konkursowych z plejadą wybitnych aktorów teatralnych i filmowych. Galę otwarcia festiwalu uświetni spektakl muzyczny "Od Moniuszki do Starszych Panów - czyli przyspieszony kurs wzlotów i upadków w romantyczno pikantnym sosie". Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem.

  • Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem spektakli dla dzieci i młodzieży w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze. W tym roku na Najmłodszych czekają przedstawienia: "Niedźwiedź i Masza czyli gdzie moja kasza", "Złota Kaczka i duch starego zamku" oraz "Kryształowa Królowa Śniegu".

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza do bezpłatnego korzystania z nowego zasobu e-booków na platformie książek elektronicznych IBUK Libra.

  • Dziś, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach podpisano kolejne umowy o praktyczną naukę zawodu ze spółkami PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Na pamiątkę wydarzenia na terenie wokół szkoły posadzono dąb. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Aktualności

14-12-2017

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił uchwałę antysmogową. Wprowadzone na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń spalania paliw stałych o mocy do 1 MW, czyli właścicieli pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory i urządzenia słoneczne.

Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017r. i obecnie można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (ujednolicone normy określające dopuszczalną emisję zanieczyszczeń dla całej Unii Europejskiej). Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
2. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu do 3 mm,
3. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
4. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Uchwała wprowadza okresy przejściowe, w których będzie można eksploatować obecnie zainstalowane urządzenia. Więcej szczegółów w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA.
 

Zgodnie z przyjętą uchwałą antysmogową
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 

Wymogi dla ekoprojektu określają:
1. rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
2. rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
 

Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.
Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w uchwale poprzez przedstawienie dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów lub użytkowników. Kontroli zainstalowanych urządzeń będą dokonywać funkcjonariusze Straży Miejskiej w Siedlcach, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł.
 

« Powrót