Aktualności

13-11-2017

Młodzi duchem Narodu

Młodzi duchem Narodu

Wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim młodego pokolenia uznał Prezydent Miasta Wojciech Kudelski, za największe osiągnięcie II Rzeczpospolitej. Pomimo zmiennej aury w uroczystych obchodach 99. rocznicy Święta Niepodległości wzięło udział wielu Mieszkańców Miasta.

 

Uroczystości obchodów 99. rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęła w naszym mieście Msza Święta, sprawowana przez bpa Kazimierza Gurdę w kościele św. Józefa. Po niej, licznie zgromadzona młodzież i mieszkańcy Miasta, w asyście pocztów sztandarowych siedleckich szkół, urzędów, instytucji, zakładów pracy, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie pod pomnikiem Wolności kontynuowano uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, odczytano apel pamięci, złożono kwiaty i oddano salwę honorową.

W miejskich obchodach odzyskania Niepodległości udział wzięli m.in. parlamentarzyści - posłowie ziemi siedleckiej - Krzysztof Tchórzewski i Anna Siarkowska oraz senator RP Waldemar Kraska. Dodatkową atrakcją była żołnierska grochówka i udostępniony przez stowarzyszenia: Miłośników Techniki Zabytkowej "Korba", FMB Siedlce i „4 na 4”, sprzęt wojskowy z demobilu.

Prezydent Miasta Wojciech Kudelski w wystąpieniu okolicznościowym na Placu Wolności, parokrotnie akcentował zaangażowanie w wywalczenie niepodległości, osób i polityków różnych opcji. Podkreślił, że mimo występowania wielu problemów i trudności, w ciągu zaledwie dwudziestu lat osiągnęliśmy wiele. Za najważniejsze uznał wychowanie nowego pokolenia, które swój obywatelski egzamin zdało w obronie Ojczyzny, walcząc przeciwko obu najeźdźcom w 1939 roku. - Wychowanie w duchu obywatelskim tysięcy młodych ludzi było największym osiągnięciem II Rzeczypospolitej. - oznajmił Prezydent.

- Po raz kolejny w odrodzonej Polsce świętujemy Dzień Niepodległości, który nie tylko przypomina nam wydarzenia sprzed 99 lat, ale również upamiętnia wysiłek kilku pokoleń w walce o wolność narodu i niepodległość państwa - zwrócił się do zgromadzonych Prezydent Miasta Wojciech Kudelski. - W 1918 roku Polska powróciła na mapę Europy, chociaż przez kilka najbliższych lat nie można było określić jej granicNiepodległości nikt nam nie dał, musieliśmy ją sobie sami wywalczyć. Bez zaangażowania wielu osób, należących do różnych obozów politycznych, nie bylibyśmy w stanie wykorzystać dogodnej koniunktury, która pojawiła się po ponad stu latach niewoli.

Prezydent przypomniał, że losy wojny tak sprawiły, że wszystkie trzy państwa zaborcze znalazły się w obozie pokonanych i na skutek niepowodzeń militarnych poniosły olbrzymie straty ludzkie. Ta "dramatyczna sytuacja" okazała się dla sprawy polskiej korzystna. Wspieranie wysiłku Niemiec i Austro-Węgier pozwoliło nam prowadzić na terenach zajętych przez wojska państw centralnych politykę faktów dokonanych. To w czasie wojny na naszych terenach zbudowano zręby polskiej administracji i polskiego szkolnictwa.

- W Siedlcach uruchomiono wówczas sieć szkół, w których po latach rusyfikacji można było uczyć wreszcie języka polskiego. Po wycofaniu się Rosjan można było wreszcie manifestować swoją przynależność narodową. W tym czasie przed siedleckim ratuszem społeczeństwo Naszego Miasta wzniosło pomnik Tadeusza Kościuszki. Natomiast dzięki naszym rodakom, którzy walczyli u boku Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych, znaleźliśmy się w obozie zwycięzców. W tych listopadowych dniach rozbrojono załogę niemiecką w Siedlcach. Po oswobodzeniu Miasta przystąpiono od razu do formowania Siedleckiego Pułk Piechoty, który w Wojsku Polskim nosił numer 22.- przypomniał Wojciech Kudelski.

- Swój udział w odzyskaniu niepodległości mieli politycy, których wiele dzieliło, ale łączył jeden cel – odbudowa państwowości polskiej. Odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe bez Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Józefa Hallera, Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego. Ważną rolę odegrały zarówno Legiony Polskie, jak i Armia Polska we Francji. Nie możemy również zapomnieć o Polskiej Organizacji Wojskowej, bez udziału której nie byłoby możliwe sprawne przeprowadzenie akcji rozbrajania żołnierzy austriackich i niemieckich. Trzeba jednak pamiętać, że w tych trudnych latach, kiedy powstawały zręby niepodległego państwa, swój wkład w jego budowę mieli nie tylko żołnierze, ale także nauczyciele, urzędnicy, robotnicy, rolnicy, rzemieślnicy oraz przedstawiciele innych zawodów. Jednym słowem wszyscy, którzy pracowali na rzecz odzyskania i utrwalenia państwowości polskiej. - dodał Prezydent Miasta.

Zdaniem włodarza Miasta "mądrość ówczesnych polityków polegała na tym, że potrafili porozumieć się w sprawach zasadniczych. Żaden następny gabinet nie cofnął reform społecznych wprowadzonych przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego". Wojciech Kudelski wymienił osiągnięcia II Rzeczypospolitej: ośmiogodzinny dzień pracy, jak również to, że byliśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które przyznało prawa wyborcze kobietom. - Bez względu na różnice polityczne potrafiliśmy wspólnie wystąpić na konferencji wersalskiej, która określiła powojenny ład w Europie. Jedną z pierwszych decyzji Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa było rozpisanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który w Konstytucji marcowej określił ustrój państwa. Skład tego Sejmu ulegał poszerzaniu wraz z przyłączaniem kolejnych ziem do państwa polskiego. - oznajmił Prezydent Siedlec.

Po południu w Sali białej MOK Honorowymi Nagrodami Prezydenta Miasta Siedlce – Aleksandriami, wyróżniono 7 osób, które swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec, w różnych sferach życia.

opr. JiC; zdjęcia WB

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

« Powrót

Galeria