Aktualności

15-09-2017

Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej

Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej

Na konferencję pod tym hasłem zapraszają 20 września: pozarządowa organizacja Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz samorząd Miasta Siedlce.

 

Spotkanie zaplanowano w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Pułaskiego 6 w Siedlcach. Uczestnicy i prelegenci - poza wykładami i prezentacjami - poświęcą też dużo czasu na rozmowy o współpracy podmiotów i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

Celem konferencji jest przede wszystkim pokazanie możliwości budowania szerokiego partnerstwa w zakresie trzech głównych celów Strategii Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, jakimi są: wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 19 września 2017 roku, do godz. 12:00 na adres mailowy:  biuro@lgdsiedlce.pl lub telefonicznie 25 633 01 39.

Organizatorami konferencji są: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Miasto Siedlce, natomiast Partnerami: Powiat Siedlecki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

PROGRAM KONFERENCJI:
- 09:30 – 10:00: Rejestracja uczestników,
- 10:00 – 10:15: Otwarcie konferencji,
- Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce
- Hubert Pasiak – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
- 10:15 – 10:30: "Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020. Rola współpracy międzysektorowej w kreowaniu walorów turystycznych Mazowsza" - Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- 10:30 – 10:45: "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 – stan wdrażania, najbliższe plany",
- Andrzej Rybus-Tołłoczko – LGD Ziemi Siedleckiej,
- 10:45 – 12:00: Prezentacja wybranych produktów turystycznych Ziemi Siedleckiej:
- Projekt TRINO – Dariusz Mazurek – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Oddział Siedlce,
- Szlak Książąt Mazowieckich - szlak kulturowy odwołujący się do spuścizny Mazowsza oraz Podlasia - Daniel Sukniewicz - projektant i koordynator Szlaku Książąt Mazowieckich,
- Propozycja aktywnego spędzania czasu – Mirosław Krasuski – Stowarzyszenie Leniwce.pl,
- Agroturystyka i kuchnia tradycyjna, jako produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza - Maria Sudnik - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddział w Siedlcach,
- Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka – Małgorzata Borkowska, Bożena Julia Polak-Stojanova - Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka,
- 12:00 – 12:30: Przerwa kawowa, degustacja potraw ze Szlaku Kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka,
- 12:30 – 12:50: Aktywna turystyka w projektach współpracy LGD Ziemi Siedleckiej:
- Szlaki rowerowe południowego Podlasia – Mariusz Kostka - Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania,
- Geocaching na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej, jako jedna z form aktywnej turystyki – Beata Like – LGD Ziemi Siedleckiej,
- Szlaki rowerowe Wschodniego Mazowsza – Beata Like - LGD Ziemi Siedleckiej
- 12:50 – 13:00: „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny” – dobry przykład oddolnego aktywizowania mieszkańców w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej, Prezentacja inicjatyw społecznych - Danuta Pasiak – LGD Ziemi Siedleckiej
- 13:00 – 13:40: Panele dyskusyjne (do wyboru):
1. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (moderator: Andrzej Rybus Tołłoczko – LGD Ziemi Siedleckiej),
2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia (moderator: Beata Like – LGD Ziemi Siedleckiej),
3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (moderator: Hubert Pasiak - LGD Ziemi Siedleckiej).
- 13:40 - 13:50: Podsumowanie,
- 14:00 – 15:00: Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego/ Geocaching w Mieście Siedlce.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja podmiotów społecznych oraz gospodarczych funkcjonujących w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej.

aut. opr.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 


 

« Powrót