Aktualności

14-09-2017

Budżet partycypacyjny - głosujemy do 15 września!

Budżet partycypacyjny - głosujemy do 15 września!

Przed nami ostatni dzień głosowania. Wybierzmy najpotrzebniejsze inwestycje w naszym otoczeniu! Głosować mogą już 16-letnie osoby!

 

Od piątku 8 września TRWA GŁOSOWANIE Mieszkańców okręgów: 2, 3 i 4, którzy decydują, które z projektów zgłoszonych przez nich w ramach budżetu partycypacyjnego, zostaną zrealizowane w 2018 roku!

Głosowanie osobiste, korespondencyjne i elektroniczne potrwa do 15 września br. Głosować mogą już 16-letnie osoby! 

Głosowanie korespondencyjne i osobiste odbywać się będzie w terminie od godz. 8.00 - 8 września, do godz. 15.00 - 15 września. Głosowanie elektroniczne zacznie się 8 września o godz. 0.00 i zakończy 15 września o godz. 24.00.

Projekty, jakie poddane są głosowaniu dotyczą WYŁĄCZNIE okręgów: 2,3 i 4 i to ich Mieszkańcy będą głosować! NIE GŁOSUJĄ Mieszkańcy okręgu nr 1 - centrum Miasta. (patrz mapka poniżej). Jedyny zgłoszony w kwietniu projekt został odrzucony, gdyż dotyczył już istniejącego i czekającego na dofinansowanie projektu zw. z rewitalizacją Parku Miejskiego "Aleksandria".

Najwięcej - aż 6 pomysłów - mamy w okręgu nr 4 (płn.-zach. Siedlce). Cztery pomysły zgłosili Mieszkańcy z okręgu nr 2 (płn.-wsch. Siedlce). W okręgu nr 3 (płd-zach. Siedlce) jest tylko 1 projekt. (mapki i projekty w okręgach na dole strony).

WYGRA TEN PROJEKT, KTÓRY OTRZYMA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW. 

 

WAŻNE ZASADY GŁOSOWANIA!

- głosujemy: osobiście, korespondencyjnie i przez internet,

- jeśli głosujemy osobiście i korespondencyjnie to musimy użyć "kart do głosowania" odrębnych dla każdego okręgu, na jakie podzielono Siedlce,

- głos mogą oddawać Mieszkańcy Siedlec, którzy ukończyli 16 rok życia,

- każdy głosujący (osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie) ma do dyspozycji 10 punktów, które może oddać w całości na 1 pomysł lub podzielić je na poszczególne projekty,

- osoba głosująca - czy to osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie aby oddać ważny głos - na karcie do głosowania musi wpisać swój PESEL i adres zamieszkania,

GŁOSOWANIE OSOBISTE

Chcąc zagłosować osobiście należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta UM Siedlce przy ul. Skwer Niepodległości 2 (wejście od ul. Piłsudskiego), pobrać "kartę do głosowania" lub posiadać już pobraną przez internet (dla swojego okręgu !), wypełnić ją i wrzucić do urny.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Jeśli będziemy głosować korespondencyjnie to pobraną z internetu lub w w/w Biurze i wypełnioną "kartę do głosowania", należy nadesłać do 15 września na adres Urzędu Miasta Siedlce: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Urząd Miasta Siedlce.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

Głosowanie elektroniczne realizowane jest za pomocą specjalnie przygotowanej platformy internetowej, która aktywowana zostanie w dniu rozpoczęcia głosowania (adres: budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop); oddany w internecie głos autoryzowany będzie sms-em.

Głosowanie elektroniczne nie będzie wymagało profilu zaufanego. Wystarczy wejście na stronę głosowania, wybranie swojego okręgu i oddanie punktów na projekt, który popieramy.

Kroki głosowania elektronicznego:

1 EKRAN, jaki otworzy się po wejściu na stronę głosowania, pokazuje Listę projektów w Okręgach głosowania. Aby rozpocząć głosowanie należy wybrać ulicę, przy której się mieszka i nacisnąć przycisk "Głosuj" (podświetlony na niebiesko). System przeniesienie nas na:

2 EKRAN, na którym trzeba wpisać swoje: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania (bez kodu i miejscowości) i PESEL.

Później należy przypisać kratkach punkty temu projektowi lub projektom, na które głosujemy (zasada: albo 10 pkt. jednemu projektowi, albo 10 punktów dowolnie dzielimy na projekty)

Ostatnim krokiem jest autoryzacja swojego głosowania poprzez wpisanie swojego numeru telefonu komórkowego, naciśnięcie przycisku WYŚLIJ SMS i chwilę później wpisanie w odpowiednią rubrykę numeru jaki otrzymaliśmy sms-em. Głosowanie kończy naciśnięcie przycisku "WYŚLIJ".

 

 

**********************

Informacja z 23.08.2017

Po raz pierwszy w historii Miasta będziemy głosować nad projektami zgłoszonymi przez Mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Głosowanie osobiste, korespondencyjne i elektroniczne odbywać się będzie od 8 do 15 września  br.


Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski zarządzeniem z 21 sierpnia br. w sprawie terminu i sposobów głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok i w oparciu o opracowane dla tego projektu w ubiegłym roku: Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego ustalił, iż:

- głosować będziemy za pomocą "kart do głosowania" odrębnych dla każdego okręgu, na jakie podzielono Siedlce,

- swój głos mogą oddawać również Mieszkańcy Siedlec, którzy ukończyli 16 rok życia,

- każdy głosujący (osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie) ma do dyspozycji 10 punktów, które może oddać w całości na 1 pomysł lub podzielić je na poszczególne projekty,

- osoba głosująca - czy to osobiście, korespondencyjnie czy elektronicznie aby oddać ważny głos - na karcie do głosowania musi wpisać swój PESEL i adres zamieszkania,

- głosowanie korespondencyjne i osobiste odbywać się będzie w terminie od godz. 8.00, 8 września do godz. 15.00, 15 września; głosowanie elektroniczne zacznie się 8 września o godz. 0.00 i zakończy 15 września o godz. 24.00,

- głosowanie elektroniczne zrealizowane zostanie za pomocą specjalnie przygotowanej platformy internetowej, która aktywowana zostanie w dniu rozpoczęcia głosowania (adres: budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop); oddany w internecie głos autoryzowany będzie sms-em.

Chcąc zagłosować osobiście należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta UM Siedlce przy ul. Skwer Niepodległości 2 (wejście od ul. Piłsudskiego), pobrać kartę do głosowania lub posiadać już pobraną przez internet (dla swojego okręgu !), wypełnić ją i wrzucić do urny.

Jeśli będziemy głosować korespondencyjnie to pobraną z internetu lub w w/w Biurze kartę do głosowania należy nadesłać do 15 września na adres Urzędu Miasta Siedlce: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Urząd Miasta Siedlce.

Głosowanie elektroniczne nie będzie wymagało profilu zaufanego. Wystarczy wejście na stronę głosowania, wybranie swojego okręgu i oddanie punktów na projekt, który popieramy.

Głosujemy jedynie w 3 okręgach! Najwięcej - aż 6 pomysłów - mamy w okręgu nr 4 (płn.-zach. Siedlce). Cztery pomysły zgłosili Mieszkańcy z okręgu nr 2 (płn.-wsch. Siedlce). W okręgu nr 3 (płd-zach. Siedlce) jest tylko 1 projekt. W okręgu nr 1 (Centrum) jedyny zgłoszony w kwietniu projekt został odrzucony, gdyż dotyczył już istniejącego i czekającego na dofinansowanie projektu zw. z rewitalizacją Parku Miejskiego "Aleksandria".

Przypomnijmy, że do 30 kwietnia siedlczanie zgłosili 22 pomysły. Po merytorycznej i formalnej weryfikacji w maju br., 11 projektów zakwalifikowano do konsultacji z Mieszkańcami, które miały miejsce w czerwcu. Teraz od 8 do 15 września będziemy głosować na pomysły zgłoszone przez samych Mieszkańców.

 

Pomysły poddane pod głosowanie w dniach 8-15 września:

OKRĘG NR 2: 4 projekty:

 

1. Uzupełnienie i wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste), na ulicę Wyszyńskiego.
2. Budowa chodnika dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego w ulicy Piaski Starowiejskie, od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta.
3. Budowa siłowni zewnętrznej tzw. FITPARK na ul. Władysława Jagiełły przy ul. Chrobrego.
4. Doposażenie Słonecznego Obserwatorium Astronomiczne w I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. 

 

OKRĘGU NR 3: 1 projekt:


1. Budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej, od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina, i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27.

 

OKRĘGU NR 4: 6 projektów:


1. Pod hasłem „Nie dla dzikich wysypisk śmieci” – zakup foto-pułapek (do umieszczenia na terenach nad zalewem).
2. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych „ZEBRA-PREMIUM” na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Plażowej i Dylewicza.
3. Chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland.
4. Chodnik dla pieszych przy ulicy Karowej w Siedlcach.
5. Altany Biesiadne dla wypoczynku na terenach nad zalewem.
6. Pod hasłem „AED bliżej nas”, kryje się projekt zakupu defibrylatorów i rozmieszczenie ich w placówkach oświatowych na terenie okręgu nr 4 (SP 10 ul. Mazurska; ZSP nr 1 ul. Graniczna; ZSP nr 3 ul. Popiełuszki; MP 14 ul. Mieszka; MP 22 ul. Podlaska; MP 26 ul. Mazurska).

Karty do głosowania do wydrukowania, w przypadku osobistego i korespondencyjnego oddawania głosu oraz Zarządzenie Nr 300/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 sierpnia w sprawie terminu i sposobów głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok tutaj:
 

aut. JiC

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła: www.siedlce.pl

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót