Aktualności

03-08-2017

Nowe przedszkole, odnowione podstawówki

Nowe przedszkole, odnowione podstawówki

Trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Nowe przedszkole w "12-tce" na Unitów Podlaskich, rozbudowa szkoły nr 10 na Mazurskiej, doposażenie 14 pomieszczeń do nauki i 5 świetlic oraz remont 12 sanitariatów w czterech byłych siedleckich gimnazjach, pochłoną razem ponad 7,6 mln zł.

 

Nowe inwestycje

Wydział Programów Rozwojowych UM prowadzi aktualnie 3 duże, infrastrukturalne inwestycje oświatowe. Jedną z nich jest trwająca od kilku tygodni budowa tzw. łącznika, pomiędzy "starym", czekającym na renowację obiektem LO im. Żółkiewskiego przy ul. Konarskiego, a budynkami przy ul. Asłanowicza i Teatralnej. 30 listopada br. planowane jest oddanie budynku do użytku. Mają się tam znaleźć m.in. sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. To I etap odbudowy Żółkiewskiego.

Połowę kosztów budowy łącznika - 2,5 mln zł. - ponosi budżet Państwa. Roboty wykonuje tu Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” z Siedlec, za kwotę 5.306.871,41 zł.

Drugim pod względem kosztów rozbudowywanym obiektem jest SP 12 przy ul. Unitów Podlaskich 16. Adaptowanych dla oddziałów przedszkolnych jest część pomieszczeń szkoły. Znajdzie tu od 1 września opiekę przedszkolną 115 maluchów. W zakres robót wykonywanych za 969.684,52 zł. wchodzi: rozbudowa budynku poprzez dobudowanie przedsionka z wejściem do przedszkola, zabudowa podcienia parteru, przebudowa i remont pomieszczeń, remont nawierzchni chodników, budowa parkingu, aranżacja atrium i placu zabaw. Prace wykonywane przez firmę Marek Siuchta Usługi Budowlane z Węgrowa, mają zakończyć się za kilka dni, tj. 10.08.2017 r.

Powiększy się też powierzchnia użytkowa, a przez to komfort nauki i pobytu w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Mazurskiej 10. Zakład Usług Inżynierskich Krzysztofa Redesiuka, za kwotę 768.130 zł. i w terminie do 25.08.2017 r., ma za zadanie dobudować dwie sale lekcyjne z zapleczem, korytarzem i wyjściem ewakuacyjnym, szatnię z wyjściem ewakuacyjnym na dziedziniec szkoły. Ponadto w zakres robót wchodzi wykonanie instalacji wewnętrznych: oświetleniowej, elektrycznej, radiowęzła, dzwonkowej, komputerowej, CCTV, logicznej, audiowizualnej, c.o. oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wokół szkoły zagospodarowany zostanie teren po jej rozbudowie, tak aby zapewniał właściwą komunikację; wykończone zostaną też inne pomieszczenia, mające spełniać wymagania stosownych przepisów.

Doposażenia i remonty w wyniku reformy

Doposażenie 14 pomieszczeń do nauki i 5 świetlic oraz remont 12 sanitariatów w czterech byłych siedleckich gimnazjach, ma przygotować te placówki do zadań związanych z nową reformą. Sfinansuje je siedleckiej oświacie i samorządowi Ministerstwo Edukacji Narodowej. W wyniku reformy edukacji, w przekształcanych w podstawówki 4 placówkach, trwają intensywne przygotowania, dostosowujące warunki i wyposażenie do nowego roku szkolnego.

Siedlecki Wydział Edukacji UM praktycznie od momentu podpisania przez Prezydenta RP w styczniu br. ustawy wprowadzającej reformę edukacji, analizował potrzeby doposażenia w sprzęt i monitorował konieczność remontów w szkolnych placówkach. Cztery gimnazja przekształcone w podstawówki przyjmą od 1 września część uczniów w nowym, 8-klasowym systemie edukacji podstawowej. PG nr 1 przy Konarskiego stanie się SP nr 1, PG 2 przy Szkolnej będzie SP 2, PG 3 przy Sekulskiej wróci do statusu SP 3, a PG 4 przy ul. Pescantina znów będzie SP nr 8.

Siedlecki Magistrat oszacował potrzeby szkół na podstawie sugestii i zgłoszeń ich dyrektorów. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej Ministerstwa Finansów. Środki z subwencji ogólnej w części oświatowej rozdysponowuje to ministerstwo, ale w oparciu o rekomendacje MEN. Aby uzyskać środki jednostki samorządu terytorialnego - po oszacowaniu potrzeb - wnioskowały o pieniądze właśnie do MEN. Siedlce oszacowały swoje potrzeby i wnioskowały o sumę 566 tys. 590 zł. Miasto otrzymało ponad 88% wnioskowanej kwoty, tj. 498 994 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na 3 rodzaje działań, bo tylko te obszary w tym roku brane były pod uwagę. Na doposażenie pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) w b. gimnazjach publicznych: PG nr 1 przy Konarskiego, PG nr 2 przy Szkolnej, PG nr 3 przy Sekulskiej i w PG nr 4 przy ul. Pescantina - Miasto otrzymało 136,5 tys. zł (75,36%). W przyszłej SP nr 1 (d. PG 1) doposażone zostaną 2 pomieszczenia do nauki, w SP 2 (PG 2) - 3 klasy, w SP 3 (PG 3) - 5 klas, a w SP 8 (PG 4) - 4 pomieszczenia.

Ponad 92% wnioskowanej kwoty (92,89% - 300 tys. 60 zł.) otrzymano na dofinansowanie remontów sanitariatów. W PG 1 nowy blask uzyskają 2 WC, a w pozostałych szkołach: w PG 2 - 6, a w PG - 3 i PG 4, po 2. sanitariaty.

Nowy sprzęt i wyposażenie uzyska 5 szkolnych świetlic - po jednej w PG 1, PG 2 i PG 4 i 2. świetlice w PG 3. Na świetlice nasza edukacja dostała 100 % dofinansowania, tj. 62 tys. 434 zł.

MEN wyjaśnia, że dodatkowym źródłem finansowania powyższych 3 obszarów jest kwota 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która w roku 2017 wynosi ok. 168 mln zł. Środki te mogły być przeznaczone m. in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych prowadzonych przez samorządy w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dot. zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, w zakresie:
• doposażenia świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów z młodszych roczników,
• doposażenia pomieszczeń do nauki w sprzęt (np. ławki, krzesła) niezbędny do przyjęcia uczniów z młodszych roczników,
• dofinansowania remontów bieżących sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Ponadto samorządy mogły ubiegać się o środki z tytułu doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek.

Wydatki własne szkół

Ze środków własnych - a de facto samorządu lokalnego - szkoły prowadzą bieżące remonty i doposażenia. Placówki dla nowych pracowni dydaktycznych i sal oddziałów przedszkolnych, kupują ławki, krzesła, zabawki; łącznie szkoły wydały w ostatnim czasie 127 624 zł.

W SP 4, 23 324 zł. wydano na ławki, krzesełka, pomoce dydaktyczne w pracowniach chemicznej i fizycznej; w SP 6 – 25 tys. kosztowały ławki, krzesełka, stoliki; SP 11 zakupiła zabawki, materiały i wyposażenie do oddziału przedszkolnego za 24 tys. zł. Z kolei SP 12, 24,8 tys. zainwestowała w wyposażenie sal dydaktycznych, podobnie jak Zespół Szkół nr 1 (na Granicznej), który za 30,5 tys. zł. doposażył sale dydaktyczne i oddział przedszkolny.

Reasumując, kosztem wydatków własnych, dotacji i subwencji, siedlecka oświata zyskuje infrastrukturę i wyposażenie o wartości 7 mln 671 tys. 303,93 zł.

 

aut. JiC © Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

« Powrót

Galeria