Aktualności

13-07-2017

Sektor z misją

Sektor z misją

W Siedlcach działa 6 podmiotów tzw. ekonomii społecznej. Drugi rok z rzędu Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie, nagradzane są Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. Poparte motywacją i zespołową pracą, przynoszą komercyjne korzyści i są dobrym narzędziem rozwiązywania problemów na rynku pracy, jak i tych społecznych.


W mieście aktywną działalność prowadzą 2 spółdzielnie socjalne, Centrum i Klub Integracji Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. WTZ i ZAZ działają pod egidą Caritas Diecezji Siedleckiej. Szeroki wachlarz usług o charakterze biznesowym świadczą jedynie: Centrum Integracji Społecznej (usługi opieki nad osobami starszymi, florystyczno-ogrodnicze, gastronomiczne, krawiecko-szwalnicze, remontowo-budowlane i porządkowe), Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie (rękodzieło, usługi florystyczno-ogrodnicze, gastronomiczne), Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia (usługi fryzjersko-kosmetyczne, rehabilitacyjne, zbiórka i sprzedaż ziół), Fundacja Rodzinna (usługi cateringowe) oraz Zakład Aktywności Zawodowej (usługi gastronomiczne, rehabilitacyjne).

Siedlczanie nagradzani

6 czerwca br. w warszawskim Centrum Handlowym Blue City w ramach "III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną" – konferencji połączonej z targami Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Mazowsza – po raz drugi tytułem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” uhonorowano podmioty z tej branży z naszego województwa. Wśród laureatów znalazły się 3 firmy z Siedlec: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej, Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie i Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach. Nagrodzono je drugi rok z rzędu.

O przyznanie wyróżnienia w bieżącym roku ubiegało się: 10 spółdzielni socjalnych, 8 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Zakłady Aktywności Zawodowej, 2 stowarzyszenia oraz 2 fundacje. W kategorii „Otoczenie ekonomii społecznej”, do wyróżnienia zgłoszono 2. firmy, 1. spółdzielnię, 1. Powiatowy Urząd Pracy oraz jednego burmistrza gminy. Kapituła konkursu przyznała znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 21 podmiotom ekonomii społecznej.

 

Czym jest jest ekonomia społeczna?

Nie ogranicza się ona do konkretnych branż. Przedsiębiorstwa społeczne to normalne podmioty gospodarcze tworzone przez grupy osób, które są w trudnej sytuacji życiowej. I tym tylko się różnią. O ile "normalny” biznes dąży do realizacji celów i maksymalizacji zysku, to firmy „społeczne” są przedsiębiorstwami, dla których celem głównym jest pomoc człowiekowi. Intensyfikują korzyści społeczne, przeciwdziałają wykluczeniom społecznym, pomagają niepełnosprawnym i długotrwale bezrobotnym. Są formą działalności gospodarczej, łączącej grupowe bądź indywidualne zaangażowanie, naukę podstaw biznesu, z prospołeczną funkcją integrowania ludzi. Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy komercyjnego przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnie socjalne od spółek jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom.

W ramach ekonomii społecznej możemy wyróżnić: Centra Integracji Społecznej, podmioty nie mające osobowości prawnej, funkcjonujące jako jednostki wyodrębnione w instytucjach lub organizacjach, które je utworzyły, które tworzone są przez sektor publiczny oraz instytucje niepubliczne, w celu reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakłady Aktywności Zawodowej też nie mają osobowości prawnej i funkcjonują jako jednostki wyodrębnione w instytucjach lub organizacjach, która je utworzyły. ZAZ-y prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (tzw. obsługowo-rehabilitacyjną) oraz działalność gospodarczą. Ekonomia społeczna to też organizacje pozarządowe (z ang. non-government organization, w skrócie: NGO). To wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Silny sektor „z misją”

Przedsiębiorstwa społeczne oferują szeroki asortyment produktów i usług na terenie Polski i Mazowsza. Branże w które ekonomia społeczna angażuje się i przynosi rezultaty są różnorodne; począwszy od opieki nad osobami starszymi i dziećmi, poprzez usługi edukacyjno-szkoleniowe, doradcze, po fryzjersko-kosmetyczne, florystyczno-ogrodnicze, gastronomiczne. Podmioty i firmy zakładane w ramach ekonomii społecznej działają ponadto w branżach: hotelarskiej, krawiecko-szwalniczej, remontowo-budowlanej, rehabilitacyjnej, aż po rzemiosło i rękodzielnictwo oraz zbiórkę i sprzedaż ziół.

Ekonomia społeczna to sektor gospodarki o dużym potencjale gospodarczym i biznesowym, a przy tym – bazując na przedsiębiorczości jednostek i grup, znajomości rynku, konkurencyjności i jakości produktów i usług – to „sektor z misją”, gdyż poza celem jakim dla każdej firmy jest zysk, zajmuje się aktywizacją i reintegracją zawodową oraz tworzy nowe miejsca pracy w społecznościach i środowiskach lokalnych.

Spółdzielnie socjalne wspomagane są przez samorządy lokalne. Poza systematycznym wspieraniem tego typu działalności, samorząd lokalny może i stosuje to, dokonywać zakupów produktów i usług w spółdzielniach socjalnych, zgodnie z zasadami prawa o zamówieniach publicznych, uwzględniającego tzw. klauzule społeczne (PZP art. 22 i 29). Nawet Ustawa o spółdzielniach socjalnych w art. 15a określa, iż zamawiający może zastrzec w swojej ofercie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne. Samorząd Mazowsza zobowiązał nawet podległe sobie jednostki do wprowadzenia do swoich zamówień w/w preferencyjnych dla spółdzielni socjalnych, klauzul i zapisów.

2016 – to też rok nagród

W 2016 roku w I edycji konkursu Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej nagrodzono: "Zioła Siedleckie”, ,,Relaksownię”, Zakład Aktywności Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej z Siedlec. Wśród osób nagrodzonych w ub. roku MMES, wspierających ideę ekonomii społecznej znaleźli się ponadto: Władysław Grochowski z Arche SA i Hanna Strus z Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus. „Marka..” to  nagroda dla podmiotów ekonomii społecznej, które doskonale radzą sobie na rynku i oferują dobrej jakości usługi i produkty, a dodatkowo funkcjonują z większym zrozumieniem dla ludzkich problemów i elastycznym do nich podejściem.

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej nagrodzono ponadto tytułem Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku. Tytuł i nagrodę główną ZAZ otrzymał od Fundacji Credit Cooperatif i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nagroda to swoisty „certyfikat jakości”, przyznawany finalistom Konkursu w kategorii "Przedsiębiorstwo Społeczne Roku", czyli firmom społecznym, spełniającym wyśrubowane kryteria społeczne i ekonomiczne. Siedlecki ZAZ już 8 lat działa i buduje pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych jako pełnosprawnych pracowników, dostarczających dobry jakościowo produkt swojej pracy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydał niedawno „Katalog branżowy dla zamawiających produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej działające w woj. Mazowieckim”. To pierwsze takie wydawnictwo przygotowane przez samorząd mazowiecki, będące próbą przedstawienia kompleksowej oferty sektora ekonomii społecznej (załącznik poniżej).

 

 

Więcej o ekonomii społecznej na Mazowszu tutaj. Strona ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na Mazowszu. O tym jak założyć spółdzielnię socjalną przeczytacie Państwo tu:

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną - konferencji połączonej z targami podmiotów ekonomii społecznej, które odbyły się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót