Aktualności

18-05-2017

Czas wyzwań i zmian

Czas wyzwań i zmian

Już po raz siedemnasty Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy obchodził swoje "rodzinne święto". To okazja do m.in. wręczenia stopni doktorskich i habilitacji pracownikom naukowym. Rektor UP-H prof. Tamara Zacharuk mówiła o czekających Uczelnię wyzwaniach, związanych z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma gruntownie zmienić obecną "rzeczywistość akademicką".

 

Nowi naukowcy

Święto UP-H to ważny moment dla części pracowników naukowych i studentów, którym oficjalnie gratulowano nowych stopni naukowych oraz nagród za osiągnięcia w nauce. Promocje habilitacyjne otrzymało 9 osób, a 31 adeptów nauki odebrało promocje doktorskie. W jednym i drugim gronie dominują kierunki "przyrodnicze", które "od zawsze" stanowiły i stanowią o sile naukowej siedleckiej szkoły wyższej. Pięć habilitacji na Wydziale Przyrodniczym i cztery na Humanistyce; 27 doktoratów na Przyrodniczym i po 2 na Humanistyce i Wydziale Nauk Ścisłych (listy w załącznikach poniżej) - to efekt ostatniego roku badań naukowych pracowników UP-H. Dziesięciu studentów Uniwersytetu znalazło się w gronie 709 żaków studiów I i II stopnia, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wyzwania nowej ustawy

Rektor prof. Tamara Zacharuk w swoim wystąpieniu inauguracyjnym odniosła się do bieżącej sytuacji dot. przyszłego statusu szkół wyższych. Przytoczyła najważniejsze założenia przygotowywanej noweli ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowe regulacje prawne w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zmienić mają uniwersytecką rzeczywistość. Dotyczyć będą wszystkich wyższych Uczelni. - Uczelnie powinny bać się jednego: utrzymania status quo. - cytowała słowa ministra Jarosława Gowina rektor Uniwersytetu. Trzech "drogowskazów" - założeń trzymało się będzie ministerstwo w pracach na ustawą: poszerzenia autonomii uczelni, jednoznacznego kursu na podnoszenie jakości dydaktyki i badań naukowych oraz poprawienia modelu zarządzania uczelniami. Ostateczny projekt nowej ustawy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi podczas Narodowego Kongresu Nauki, we wrześniu w Krakowie. - Już dzisiaj należy dołożyć wszelkich starań, aby nie stracić szansy na znalezienie się w gronie Uczelni, które najlepiej odnajdą się w nowej, akademickiej rzeczywistości. - zapewniała rektor UP-H. - Jestem przekonana, że będą one znaczące. - stwierdziła szefowa Uczelni, odpowiadając na postawione wcześniej pytanie, czy te zmiany będą znaczące.

Zdaniem zespołów eksperckich uczelnie powinny zostać podzielone na trzy typy: badawcze, dydaktyczne i badawczo-dydaktyczne. - To od nas zależy, gdzie na mapie polskiego szkolnictwa wyższego znajdzie się nas Uniwersytet. - podsumowała prof. Tamara Zacharuk. Zgodnie z zapowiedziami zmieni się sposób finansowania uczelni i zasady prowadzenia niektórych kierunków studiów. Olbrzymi nacisk położony zostanie na rozwój badań naukowych i umiędzynarodowienie uczelni. Znaczącą rolę odgrywać ma  jakość kształcenia.

W kontekście jakości kształcenia Rektor Alma Mater wymieniła już zachodzące na uczelni procesy: "standardowe działania w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie". Stwierdziła ponadto, że "kwestie wysokiej jakości kształcenia zawsze znajdują się w centrum wszystkich działań związanych z kształceniem naszych studentów". Aby "wyprzedzić czas" przyszłych wymagań: wymiany studentów i jakości dydaktyki, UP-H przystąpiła do sieci ponad 200 uczelni zrzeszonych w tzw. Uniwersytecie Bałtyckim, współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej, a w badaniach naukowych stosuje się do programu "Doktorat wdrożeniowy", w którym naukowcy współpracują z biznesem. Wdrożono też projekt tzw. podwójnych dyplomów, we współpracy z Uniwersytetem w Kokkoli w Finlandii.

W chwili obecnej na siedleckim Uniwersytecie na wszystkich kierunkach (studia I i II stopnia, zaoczne i podyplomowe) studiuje ok. 6 tys. osób.

opr. JiC; foto: JiC/Joanna Soćko (Życie Siedleckie)

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót

Galeria