Aktualności

16-05-2017

Dom nauki i wsparcia

Dom nauki i wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem zaprasza 20 maja na Dzień Otwartych Drzwi. To okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem placówki przy ul. Dzieci Zamojszczyzny i wzięcia udziału w praktycznych zajęciach dla uczestników.

Spotkanie odbywać się będzie w godzinach: od 9.00 do 11.00 oraz od 11 do 13.00.

Siedlecki Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem działa od 2008 roku. Jest domem tzw. dziennego pobytu. Skupia się w szczególności na nauczaniu podopiecznych nowych, oraz rozwijaniu i podtrzymywaniu istniejących umiejętności społecznych i zaradności życiowej, niezbędnych do codziennego życia. Wszystko w miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych podopiecznych. Na co dzień współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników, z placówkami służby zdrowia, oświaty, kultury oraz innymi osobami i podmiotami zaangażowanymi w proces terapeutyczny. Dzień Otwartych Drzwi to nie tylko możliwość zaprezentowania oferty potencjalnym uczestnikom - to też realizacja dążenia do pełnej integracji społecznej uczestników ze środowiskiem lokalnym. Temu służy również uczestnictwo w życiu kulturalnym, utrzymywanie kontaktów i wspieranie rodzin osób z problemami psychicznymi.

Niepełnosprawnym intelektualnie i osobom z autyzmem pomaga się tu w budowaniu poczucia własnej wartości, godności oraz wiary w siebie, uczy się i rozwija podstawowych umiejętności codziennego życia, aktywizuje psychospołecznie rozwijając zainteresowania i indywidualne uzdolnienia, poprzez różnorodne zajęcia. Terapeuci i nauczyciele starają się przeciwdziałać stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób z problemami psychicznymi. Podnoszą świadomość społeczną otoczenia chorych w zakresie takich problemów.

Drugim, dużym obszarem pomocy są indywidualne zajęcia terapeutyczne w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, socjalnego. W trakcie indywidualnych i grupowych zajęć prowadzone są treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening relaksacyjny). Uczestnicy trenują umiejętności społeczne i interpersonalne, biorą udział w terapii rekreacyjno – rehabilitacyjnej, kulinarnej i zajęciowej. Poznają komputer i jego funkcje, uczą się gospodarowania budżetem domowym, biorą udział w zajęciach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w ośrodku i w imprezach na terenie Miasta.

W każdy wtorek, Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje zajęcia klubowe. Tego dnia każdy kandydat ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach ogólnych, organizowanych dla uczestników.

Więcej informacji o działalności ośrodka i formach oferowanej pomocy, można uzyskać dzwoniąc pod numer 25 644 30 88 lub kontaktując się mailowo: dyrektor@sds.siedlce.pl

To jedna z dwóch działających w Siedlcach tego typu placówek, wspierających uczestników niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych.

opr. JiC na podst. źr.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót