Aktualności

12-05-2017

Dużo wniosków: 22

Dużo wniosków: 22

W sumie 22 pomysły na wykorzystanie funduszy z budżetu partycypacyjnego zgłosili Mieszkańcy Siedlec. Dwa wnioski, nadane pocztą, wpłynęły do magistratu po długim weekendzie majowym. Trwa ich formalna i merytoryczna ocena. Wszystkie już niedługo zakomunikowane i obsługiwane będą w przygotowywanej w Urzędzie Miasta aplikacji elektronicznej, części platformy do komunikacji z Mieszkańcami.

Dwa dodatkowe wnioski wpłynęły do UM z okręgu nr 4 - zachodnio-północne Siedlce. To 11. i 12. pomysł z tej części Miasta; stanowią one już ponad połowę wszystkich. Autor jednego z nich proponuje budowę parku linowego nad zalewem, w drugim, pomysłodawca chce zakupić urządzenia AED (automatyczne defibrylatory zewnętrzne), specjalistyczne, skomputeryzowane narzędzia do bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

Do końca maja potrwa formalna i merytoryczna ocena propozycji. W przypadku części wniosków ich autorzy muszą uzupełnić listę podpisów, gdyż wiele z nich nie jest podpisami Mieszkańców danego okręgu, ale osób mieszkających w innych częściach Miasta. Weryfikacji poddana jest też własność działek, na których lokowane są pomysły, bo w części przypadków istnieją podejrzenia, że Miasto nie jest ich właścicielem.

Pełna lista propozycji do budżetu partycypacyjnego w pliku pdf poniżej.

Wszystkie wnioski zostaną prawdopodobnie jeszcze w maju zakomunikowane w nowej aplikacji na stronie internetowej Urzędu. To część dużego projektu budowy platformy do konsultacji z Mieszkańcami. Wnioski do budżetu partycypacyjnego będą tu wylistowane i przypisane do okręgów, opisane, dołączone załączniki. Ze strony aplikacji dowiemy się o ich statusie i trybie realizacji.

O projekcie konsultacji elektronicznych informowaliśmy na naszym portalu w artykule dot. budowy struktury platformy.

 

*****************

Informacja z 4.05.

20 projektów zgłosili siedlczanie do realizacji w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. To cieszy, bo to dużo, jak na pierwszą edycję programu. Autorami połowy z nich są Mieszkańcy zachodnio-północnej części Miasta. W zdecydowanej większości chcemy małych inwestycji, głównie chodników i miejsc wypoczynku. Kreatywni byli też mieszkańcy okręgu nr 2, od których magistrat otrzymał 6 zgłoszeń.

Teraz, przez 31 dni (od 30 kwietnia) trwała będzie weryfikacja i opiniowanie formularzy z propozycjami do budżetu obywatelskiego przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta (np. czy pod wnioskami podpisali się mieszkańcy z danego okręgu). Po pozytywnej opinii formalnej i merytorycznej, konkretne projekty zostaną rekomendowane mieszkańcom do realizacji. Do spotkań z Mieszkańcami dojdzie nie później niż w czerwcu. Spotkania i dyskusje nt. zgłoszonych projektów mają na celu omówienie pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Do 31 lipca 2017 stworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w okręgu. Termin głosowania mieszkańców na projekty z list dla każdego okręgu, Prezydent Miasta ogłosi w odrębnym zarządzeniu. Do głosowania powinno dojść nie później niż we wrześniu 2017 roku, ze względu na czas składania propozycji i wniosków do budżetu na kolejny rok. Prawdopodobnie w październiku ogłoszone zostaną te projekty, do których realizacji dojdzie w 2018 roku.

Wg opracowanych zasad głosowania, każdy z nas będzie miał na karcie lub formularzu elektronicznym do głosowania, do dyspozycji 10 punktów. Możemy jednemu projektowi przyznać 10 punktów lub kilku projektom po kilka punktów, ale nie więcej w sumie niż 10.

Jakie wnioski wpłynęły do Biura Obsługi Interesanta magistratu do 30 kwietnia?

Tylko jeden wniosek zgłosili Mieszkańcy okręgu nr 1 (centrum), a dotyczy on renowacji głównej alei miejskiego parku, od stawu do amfiteatru.

Z okręgu nr 2 (wschodnie i płn.-wschodnie Siedlce) wpłynęło 6 pomysłów na wykorzystanie funduszy z budżetu partycypacyjnego. Pierwszym wnioskiem zgłoszonym do budżetu był wniosek wspólnoty mieszkańców przy ul. Wyszyńskiego, chcących wybudować chodnik przy posesjach 3,5 i 7 w tej ulicy. Pozostali wnioskujący chcą ponadto wybudować m.in.: boisko dla akademii piłkarskiej przy ul. Jana Pawła II, chodnik z ul. Wyszyńskiego do ul. Geodetów, postawić urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu na rogu Jagiełły i Chrobrego, wybudować chodnik dla pieszych z dostosowaniem do ruchu rowerowego w ciągu ulicy Piaski Starowiejskie (od Ogrodowej do Traugutta) oraz  zakupić sprzęt do Słonecznego Obserwatorium Astronomicznego w liceum "Prusa".

W okręgu nr 3 (płd. i płd.-zach. Miasta) zgłoszono 3 projekty: budowę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Obozowej i Myśliwskiej, chodnik na ul.Kaszubskiej (od ronda do Pomorskiej) oraz oświetlenie ok. 900 metrów ul. Artyleryjskiej.

Z okręgu nr 4 (zach. i płn.-zach. Siedlce) wpłynęło najwięcej projektów, bo aż 10. Mieszkańcy proponują zrealizować: parkingi przy ogrodach działkowych "Złote Piaski", chodnik dla pieszych i pas ruchu drogowego od ul. Żytniej (przy sklepie Kaufland) do Sokołowskiej, chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Karowej do skrzyżowania ze Strzalińską, budowę trasy crossowej dla rowerów za sklepami Topaz i Mrówka nad zalewem, budowę wiat z zadaszeniem nad zalewem, budowę brakujących ok. 800 metrów nawierzchni żwirowej na grobli po zachodniej stronie zalewu oraz zamontowanie koszy na śmieci oraz posadowienie 4 altan biesiadnych, po 2 od strony zajazdu "Hetman" i od strony ul. Pescantina. Znalazł się także projekt budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu uli: Warszawskiej-Plażowej-Dylewicza.

Kolejnymi pomysłami z tego okręgu są: budowa zadaszonej wiaty rowerowej z montażem rowerowej stacji naprawczej ze źródełkiem wody pitnej obok placu zabaw przy ul. Plażowej, jak też zakup 4 foto-pułapek, służących do wykrywania nielegalnych wysypisk śmieci.

Gwoli ścisłości przypominamy, iż na projekty w każdym okręgu przeznaczono kwoty po ok. 125 tys. zł. w każdym z nich.

Lista wniosków w załączniku

Więcej o budżecie partycypacyjnym tutaj.

aut. JiC 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót