Aktualności

12-04-2017

Miłość do Ojczyzny zażądała ofiary

Miłość do Ojczyzny zażądała ofiary

O mordzie w Katyniu, jego głębokim sensie symbolicznym oraz o poprawności politycznej, która przez długie dziesięciolecia przyczyniała się do zapomnienia i zafałszowania historii o ludobójstwie, mówili 12 kwietnia ks. Bogumił Lempkowski i Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, podczas siedleckich obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Przybyłych na Mszę Św. w intencji ponad 22 tys. polskich żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, zamordowanych strzałem w tył głowy w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Twerze, Miednoje, Starobielsku, Smoleńsku, w Piatichatkach i pogrzebanych w dołach niepamięci, przywitał ks. biskup Kazimierz Gurda, który przewodniczył tegorocznej mszy. Pasterz kościoła siedleckiego dziękował za ofiarę życia zamordowanym przez Sowietów Rodakom i za przykład miłości do Ojczyzny, jaką dali – i nadal dają swoją śmiercią - pokoleniom Polaków.

Miłość zażądała ofiary

Homilię o symbolicznym sensie miłości do Ojczyzny wygłosił duszpasterz II LO im. Królowej Jadwigi, ks. Bogumił Lempkowski. Była to mądra i refleksyjna lekcja historii dla wielu młodych ludzi ze szkolnych pocztów sztandarowych. Motywem wiodącym kazania stało się hasło wyhaftowane przez kobiety wileńskie na sztandarze - który z kolei podziemnymi szlakami dotarł do dywizjonu polskich lotników walczących w Bitwie o Anglię i stał się ich zawołaniem - Miłość żąda ofiary.

- W Katyniu zamordowano „Małą Polskę”, bo zginął tam kwiat polskiej inteligencji: żołnierze, prawnicy, przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele, naukowcy. – zaczął kazanie duszpasterz młodzieży. - Myślano, że skoro nie ma Polski na mapie, to Ona umarła, to wymaże się Ją z map Europy. Myślano, że jak się zabije strzałem w tył głowy i zakopie w dole niepamięci, to umrze naród polski. Ale naród przeżył. Dożył do 1963 roku w osobie ostatniego, walczącego partyzanta Józefa Franczaka, dożył do naszych czasów w wydarzeniach poznańskiego Czerwca` 56, do wydarzeń Grudnia 1970 roku, do ofiar stanu wojennego z kopalni „Wujek”, do morderstwa ks. Popiełuszki, a nawet późniejszych ofiar, księży: Zycha, Suchowolca i Niedzielaka. – mówił ks. Lempkowski. - Miłość zażądała ofiary i nadal jej żąda. Ta miłość wyraża się w micie o Ojczyźnie, w kulturze języka, w udziale we mszach. Uczestnicząc w takich przeżyciach możemy o sobie powiedzieć, tak jak Danuta Siedzikówna, ps. Inka, że zachowaliśmy się jak trzeba. Jeśli za coś nie warto umierać, to nie warto za to żyć. – zakończył duszpasterz.

(pełny tekst Kazania Katyńskiego ks. Lempkowskiego - poniżej w pliku pdf)

Nie zapomnimy

Prezydent Wojciech Kudelski swoje przemówienie rozpoczął od oceny sytuacji geopolitycznej i postawy sojuszników Polski w 1939 roku mówiąc, że wobec takich czynników „wojna ta była nie do wygrania”. Dlaczego więc wymordowano tyle tysięcy, którzy na rozkaz nie podjęli walki w 1939 roku i poddali się? – Ci ludzie, zgromadzeni w obozach jenieckich sowieckiej Rosji wiedzieli, że tak jak powstańcy styczniowi będą skazani na katorgę i będą zasilali stepy Syberii i lasy Uralu, że zdziesiątkują ich mróz, głód, choroby. Ale nigdy nie liczyli na to, że Rosjanie posuną się do tak masowego mordu. – mówił pod Tablicą Katyńską Wojciech Kudelski. „Zdecydowanym fałszerstwem” określił prezydent Kudelski komunikowanie przez Rosjan rzekomego mordowania jeńców sowieckich z lat wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 przez Polaków. Zgromadzeni w obozach na terenie Polski w Strzałkowie, Dąbiu, Pikulicach i Wadowicach, umierali głównie w wyniku głodu i chorób. – Porównywanie ludobójstwa naszych oficerów ze śmiercią jeńców 1920 roku jest nie w porządku. Decyzja Stalina o rozstrzelaniu Polaków była odwetem i zemstą, za to że stanęliśmy do obrony Polski w 1920 roku i spowodowaliśmy jego, Stalina przegraną. – powiedział Prezydent Siedlec.

Omawiając kontekst historyczny mordu w Katyniu, prezydent odniósł się do przyczyn fałszowania historii o wydarzeniu. - Historia pokazała prawdę. Poprawność polityczna mocarstw zachodnich nie pozwoliła na ujawnienie prawdy o Katyniu. One wiedziały (mocarstwa zachodnie - przyp. aut.), kto to zrobił, ale utrzymywały to w tajemnicy. Ta sama fałszywa poprawność polityczna każe nam teraz zapomnieć o katastrofie smoleńskiej. Czy mamy milczeć w imię poprawności politycznej, bo obrazi się na nas Rosja, czy inne liberalne ugrupowania w Europie? Nie możemy do tego dopuścić. - mówił prezydent Siedlec.

(pełne przemówienie Prezydenta Wojciecha Kudelskiego w dniu 12.4.2017 poniżej w pliku audio; aut. K.Skorupski, KRP)

Uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej kontynuowano odczytując listę ofiar w Katyniu pochodzących z Naszego Miasta: Siedlecką Listę Katyńską, oraz składając kwiaty, wieńce, zapalając znicze przy Tablicy katyńskiej na Ścianie Pamięci kościoła Św. Stanisława, Pomniku Sybiraków tuż obok, jak też pod tablicą 16-u zamordowanych przez UB dowódców AK i NSZ przy Piłsudskiego 4. Nie zapomniano o złożeniu wieńców przy Krzyżu Katyńskim i na grobie w/w 16 żołnierzy podziemia niepodległościowego na Cmentarzu Centralnym.

 

Siedlecka Lista Katyńska

Sporządzona przez Pana Jerzego Garbaczewskiego zawiera 155 nazwisk osób związanych z Siedlcami. W większości są to oficerowie, którzy odbywali służbę wojskową w stacjonujących tu jednostkach wojskowych: 9 Dywizji Piechoty, 22 pułku piechoty, 9 pułku artylerii ciężkiej i 9 pułku artylerii lekkiej. Są w tym gronie oficerowie zawodowi, ale także oficerowie rezerwy o różnych cywilnych zawodach: prawnicy, lekarze, urzędnicy, naukowcy, nauczyciele czy ziemianie.
Wśród osób związanych z naszym miastem jest także duża grupa funkcjonariuszy policji państwowej, ale także urzędnicy sądowi, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza oraz służby więziennej.

Oficerowie z obozu jenieckiego w Kozielsku, zamordowani i pogrzebani w masowych mogiłach w Katyniu:

1. kpt. Stanisław BAKUŁA
2. ppłk Antoni BALKO
3. mjr Stanisław BARDZIŃSKI
4. ppłk JAN ALEKSANDER Bauer
5. kpt. Bogusław Wacław BIELIŃSKI
6. kpt. Lucjan Stanisław BŁOCISZEWSKI
7. kpt. Szymon BOJANOWSKI
8. por. Tadeusz BORKOWSKI
9. mjr lek. Aleksander BRZUSTEK
10. ppłk Roman Tadeusz BOWBELSKI
11. mjr Ignacy BUTKIEWICZ
12. mjr Władysław CIEKOT
13. ppłk Jan CIOŁKOSZ
14. kpt. Czesław DĄBROWSKI
15. mjr Franciszek DMOWSKI
16. por. Marian DMOWSKI
17. kpt. Zdzisław Zygmunt DZIEWULSKI
18. mjr Bolesław EGGERS
19. kpt. Włodzimierz Józef EHRENKREUTZ
20. kpt. Henryk FRENKIEL
21. ppłk Tadeusz Jerzy GADOMSKI
22. por. Marian GÓRSKI
23. mjr Jan GRZELAK
24. mjr Stanisław GUTOWSKI
25. por. Włodzimierz HIPSCH
26. por. Stanisław JACCAK
27. kpt. Stefan Marian KACZMARZ
28. mjr Stanisław KONOPACKI
29. kpt. Mieczysław Stanisław KOWALSKI
30. por. Zygmunt KOWALSKI
31. ppłk Wacław KSIENIEWICZ
32. kpt. Piotr Paweł KUBAJ
33. mjr Franciszek Andrzej KUBALA
34. mjr Oskar Rudolf KUEHNEL
35. kpt. Jan KUŹMA
36. kpt. Franciszek MAJEWSKI
37. por. Bolesław Wawrzyniec MALISZEWSKI
38. por. Stanisław MALUKIEWICZ
39. kpt. Filip NIEBROŃ
40. mjr Wacław Marian NIECZYKOWSKI
41. kpt. Stanisław NIEDBALSKI
42. ppłk Józef OLĘDZKI
43. kpt. Wacław OLSZEWSKI
44. por. Eugeniusz OPALIŃSKI
45. ppłk Czesław RACZKOWSKI
46. kpt. Józef REJDYCH
47. por. Sylwester ROMAŃSKI
48. por. Zygmunt ROSTKOWSKI
49. por. Zygmunt RUDNICKI
50. ppłk Jan SADOWSKI
51. por. Witold SIENKIEWICZ
52. por. Bogumił SIKORSKI
53. por. Mieczysław SKOLIMOWSKI
54. kpt. Albin STANISŁAWSKI
55. mjr Wacław STASIUK
56. Czesław Antoni ŚWINARSKI
57. ppłk Michał TOBIASZ
58. kpt. Zygmunt Marian TOMASZEWSKI
59. ppłk Stanisław TROJAN
60. mjr Witold TRZASKOWSKI
61. por. Stanisław WALCZAK
62. por. Edmund Roman WALCZEWSKI
63. por. Romuald WASILEWSKI
64. mjr Jan Marian WERNER
65. mjr Józef Artur WIDORT
66. por. Ryszard WIERZBICKI
67. kpt. Mieczysław Franciszek WIELOGÓRSKI
68. kpt Stefan WIERZEJSKI
69. kpt. Piotr WILCZEK
70. ppłk Władysław Kazimierz WILCZYŃSKI
71. por. Józef WILKOWIECKI
72. płk Artur Saturnin WIŚNIEWSKI
73. kpt. Mieczysław Franciszek WŁODARSKI
74. kpt. Jerzy Andrzej WODZIŃSKI
75. por. Jan WUJASTYK
76. kpt. Stanisław WYSZOGRÓD
77. mjr Stanisław Julian ŻABOKLICKI
78. mjr Stanisław ZAMBRZYCKI
79. por. Teofil ZAWADZKI
80. por. Heliodor Henryk ZUBIK
81. por. Stefan ŻELAZOWSKI

Oficerowie z obozu STAROBIELSKU, zamordowani w CHARKOWIE, pochowani w PIATICHATKACH:

1. płk Władysław ADAMUS
2. mjr Zdzisław BACZYŃSKI
3. kpt. Feliks BOGUCKI
4. mjr Wiktor Tadeusz BAJER
5. ppłk Jan CHRZANOWSKI
6. por. Stanisław DĄBROWSKI
7. ppłk Teofil DĄBROWSKI
8. kpt. Kazimierz Romuald DRYŻAŁOWSKI
9. mjr Stanisław Franciszek FILAS
10. kpt. Stefan HAJDUK
11. gen. bryg. Jan Władysław JANISZOWSKI
12. płk Mieczysław JANOWSKI
13. por. Czesław Michał KAISER
14. płk Antoni KORZENIOWSKI
15. ppłk Stanisław KOZŁOWSKI
16. ppor. Mieczysław KRYSTYNIAK
17. mjr Stanisław Teodor KULBICKI
18. mjr Tadeusz Bonawentura KUCZYŃSKI
19. por. Stanisław LECH
20. kpt. Bolesław LEMAN
21. mjr Ludwik LISOWSKI
22. kpt. Witold LITWINIAK
23. kpt. Wiktor LWOWICZ-KOSTRZYCO
24. por. Jan Bronisław MALISZEWSKI
25. płk Wiaczesław MICHAŁOWSKI
26. ppłk Wiktor NIEDŹWIECKI
27. mjr Eugeniusz OLEJNICZAKOWSKI
28. kpt. Tomasz Walerian OLSZEWSKI
29. gen. bryg. Jan Maria PIÓRO
30. mjr Tomasz PRZEBÓR-PNIEWSKI
31. kpt. Stanisław PSZCZÓŁKOWSKI
32. ppłk Władysław RAYPERT
33. mjr lek. Wacław RĘCZAJSKI
34. por. Wiktor ROGUSKI
35. gen. dyw. Franciszek Józef SIKORSKI
36. kpt. Bolesław SILICZ
37. ppłk Kazimierz Józef SINGER
38. gen. bryg. Mieczysław SOKÓŁ-SZACHIN
39. kpt. Bolesław Michał STARĘGA
40. por. Stefan STEFANOFF
41. mjr Szymon STORCH
42. kpt. Ignacy SZEWCZYK
43. mjr Wincenty Bonawentura ŚWIERCZYŃSKI
44. Albert TABORTOWSKI
45. rotm. Jan WALIŃSKI
46. ppłk Czesław WARDZIŃSKI
47. mjr Stanisław WŁOGA
48. kpt. Eugeniusz WOJCZAL
49. por. Antoni WORONOWICZ
50. mjr Józef Gabriel WYSOKIŃSKI
51. mjr Kazimierz Emilian ZABOROWSKI
52. kpt Jan Gościsław ŻÓŁKOWSKI

Oficerowie z obozu w OSTASZKOWIE, zamordowani w TWERZE, pochowani w MIEDNOJE:

1. asp. Aleksander BAREJA
2. podinsp. Janusz FELSENHART-SKALSKI
3. asp. Kazimierz JAWORSKI
4. por. Jan KĘPA
5. asp. Tomasz KLENEK
6. asp. Grzegorz KONOWAŁOW
7. urz. sądu okręgowego Władysław KOŚLACZ
8. asp. Józef KULENTY
9. asp. Franciszek MATUSIAK
10. nadkom. Leon PRZYGODA
11. podinsp. Julian RADONIEWICZ
12. asp. Jan SOBCZAK
13. ppor. Ferdynand STAŃCZUK
14. asp. Józef STASZCZYK
15. por. Stefan TALACHA
16. nadkom. Paweł TUZ
17. podkom. Aleksander SUCHODOLSKI
18. podkom. Władysław WYSOKIŃSKI

Zamordowani w BYKOWNI:

1. por. Szymon KORNELUK
2. kpt. Bronisław TALAREK
3. Stanisław TALAREK
4. nadkom. Tadeusz SZCZEPKOWSKI

Listę o kolejnych 21 nazwisk, w większości funkcjonariuszy policji państwowej, uzupełnił w swojej rozprawie doktorskiej młodszy inspektor dr Marek Fałdowski. Są to:

1. Aspirant PP – MICHAŁ ADAMCZYK
2. Aspirant PP – STANISŁAW ADAMCZYK
3. Aspirant PP – FRANCISZEK BIARDZKI
4. Aspirant PP – ANDRZEJ BIELSKI
5. Aspirant PP – JÓZEF BURZYŃSKI
6. Aspirant PP – PIOTR CIEPLIŃSKI vel CZEPLIŃSKI
7. Aspirant Służby Więziennej – STEFAN FIDO
8. Aspirant PP – BRONISŁAW JUREK
9. Aspirant Służby Więziennej – EUGENIUSZ KONDRACKI
10. Aspirant PP – ANTONI KOSMALA
11. Aspirant PP – FELIKS KUĆ
12. Kpt. KOP – HENRYK JAN MADYJEWSKI
13. Aspirant PP – JULIAN OSTALSKI
14. Aspirant PP – JÓZEF RESZKO
15. WACŁAW RYMUZA
16. Aspirant PP – JAN SOBCZAK
17. Aspirant PP – WIKTOR SOBIESZCZAŃSKI
18. Aspirant PP – EDMUND STEFAŃSKI
19. Aspirant PP – WIKTOR ŚNIEŻEK
20. Aspirant PP – JAN WIĘCKOWSKI
21. Aspirant PP – JULIAN ZBUCKI
 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót

Galeria