Aktualności

16-03-2017

Trwają nabory do klas sportowych

Trwają nabory do klas sportowych

W obecnym roku szkolnym, we wszystkich siedleckich typach szkół mamy 14 klas sportowych, prowadzących rozszerzone zajęcia wychowania fizycznego w 6 dyscyplinach. Nabór do kilku nowych klas o profilach: siatkarskim, koszykarskim, piłkarskim i pływackim, rozpoczęły cztery szkoły: PG 1, PG 2, PG 3 i SP 9.

W tej chwili, naukę tradycyjnych przedmiotów zgodnie z programem nauczania oraz rozszerzone zajęcia sportowe, pobiera ponad 280 uczniów. Jest to liczba minimalna, gdyż aby utworzyć klasę sportową - zgodnie z rozporządzeniem MEN - musi w niej się znaleźć minimum 20 uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 najwięcej jest klas z rozszerzonym programem nauczania lekkiej atletyki i gimnastyki - po 4. Dwie klasy lekkoatletyczne mamy w SP 4, a po 1. klasie w  PG 4 i w SP 11. Gimnastyka cieszy się popularnością w SP 7 (2 klasy) oraz w SP 11 i w Zespole Szkół nr 1 przy Granicznej. W dalszej kolejności popularna jest koszykówka: 3 klasy - w PG 1, w PG 2 i Zespole Szkół nr 2 przy ul. Dreszera. Mamy też "1,5" klasy piłki siatkowej w PG nr 1 przy Konarskiego (równolegle siatkówka z koszykówką w 3 klasach), klasę pływania w SP 12 przy Unitów Podlaskich i klasę z futbolem w PG 2 przy ul. Szkolnej.

W Siedlcach nie ma klas sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nowe nabory do klas sportowych: gdzie?

W chili obecnej nabór do 3. nowych klas z siatkówką ogłoszono w PG 3 przy ul. Sekulskiej, w Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego oraz w SP 9 przy ul. Granicznej. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza chętne dzieci do klasy 1, sportowej, o profilu ogólnorozwojowym. Dodatkowe lekcje wychowania fizycznego obejmą: pływanie, gimnastykę, lekkoatletykę oraz elementy gier zespołowych. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbędzie się 22 marca o 16:30, w szkole przy ul. Sekulskiej 10.

Warunkiem przyjęcia do klasy będą predyspozycje do uprawiania sportu, które sprawdzi test oraz bardzo dobry stan zdrowia. W przyjęciach do klasy - co może być istotne - nie obowiązywać będzie rejonizacja!

Kolejną szkołą otwierającą nabory do 2 klas siódmych o profilu sportowym jest PG 1 przy ul. Konarskiego. Rekrutacja dostępna jest dla: chłopców - urodzonych w roku 2004; tu rozszerzone zajęcia sportowe zdominowane będą przez piłkę siatkową - i dla dziewcząt, zainteresowanych koszykówką. Do klasy dziewcząt mogą zgłaszać się chętne urodzone w roku 2004 i 2005.

PG 1 jest szkołą objętą ogólnopolskim programem wsparcia w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej: "Szkoła - Siatkarski Ośrodek Szkolny". Uczniowie klas z PG 1 i PG 3 to przyszły narybek 1-ligowego Klubu Piłki Siatkowej Siedlce.  Polski Związek Piłki Siatkowej realizując program "Siatkarskich Ośrodków Szkolnych" chce wykorzystać rosnące zainteresowanie siatkówką, tworząc tzw. Szkoły Patronackie S.O.S. Propozycja PG nr 1 opiera się o zorganizowany, ogólnopolski system tego projektu.

Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Granicznej otworzyła z kolei nabór do 4. klasy o profilu sportowym, dla dziewcząt i chłopców z roczników 2007 i 2008. Klasa połączy zainteresowania: dziewcząt - piłką siatkową, i chłopców - piłką nożną.

W gimnazjum nr 2 przy ul. Szkolnej otwarto nabór do 2 klas: do czwartej, o mieszanym profilu koszykarsko-pływackim i do siódmej klasy o profilu piłkarskim. Więcej w zakładce "rekrutacja" na stronach szkoły: www.pg2.siedlce.pl.

Jeśli już mówimy o patronach związków sportowych to warto dodać, że od września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Wiśniowej ruszyły zajęcia sportowe w ramach "Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki" dla dziewcząt. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Polski Związek Koszykówki w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży utworzyło SMOK na wniosek szkoły. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w obiektach szkoły trwają zajęcia, które finansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki. Koordynatorem SMOK-a w SP 11 jest Arkadiusz Mazurkiewicz, który prowadził będzie zajęcia z koszykówki dziewcząt w ramach klasy w PG1.

aut. JiC; foto: KPS

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót