Aktualności

20-03-2017

Budżet partycypacyjny: czas na projekty

Budżet partycypacyjny: czas na projekty

Od 1 marca mieszkańcy Siedlec mogą składać propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Mamy ponad 0,5 mln. do dyspozycji. O tym, co powstanie za pieniądze wydzielone z budżetu Miasta, zadecydują w jesiennym głosowaniu również 16-letni mieszkańcy Siedlec. Teraz wszystko zależy już wyłącznie od pomysłowości i aktywności mieszkańców.

1 marca jest terminem, od kiedy można składać wnioski i propozycje na specjalnie przygotowanym druku (patrz link). Każdą opisaną i złożoną propozycję musi poprzeć minimum 15 siedlczan. Istotne i ważne jest to, gdzie będą lokalizowane nasze pomysły - muszą to być bowiem tereny i działki będące własnością Miasta lub pozostające w jego użytkowaniu wieczystym. Aby ułatwić sprawdzenie statusu własności teren, na którym lokować chcemy swoje propozycje lub pomysły, zamieszczamy w linku (na zielono tereny, drogi, działki Miasta).

Formularze z opisanymi propozycjami można składać do 30 kwietnia 2017 r. osobiście w Urzędzie Miasta Siedlce w Biurze Obsługi Interesanta lub listownie na adres Urzędu Miasta Siedlce (08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2).

Innowacyjne w siedleckiej wersji budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie młodych ludzi. Wnioski i propozycje - za zgodą opiekunów prawnych - mogą składać nasi już 16-letni obywatele. Podobną korzyścią będzie dla nich udział w jesiennym głosowaniu.

W kolejnym etapie - po okresie składania wniosków od 1 marca 2017 do 30 kwietnia 2017 - złożone propozycje będą weryfikowanie i opiniowanie pod kątem poprawności przez UM Siedlce. Przez 31 dni od 30 kwietnia, formularze z propozycjami do budżetu obywatelskiego poddane zostaną ocenie, a po ich pozytywnym zaopiniowaniu formalnym i merytorycznym konkretne projekty zostaną rekomendowane mieszkańcom do realizacji.

Zaplanowane są spotkania z Mieszkańcami nt. rekomendowanych projektów, które odbywały się będą nie później niż w miesiącu czerwcu 2017 roku. Spotkania i dyskusje nt. zgłoszonych projektów mają na celu omówienie pomysłów. Ma to pomóc siedlczanom w wyborze tych, które są wg nich potrzebne i na które zechcą zagłosować - w swoim okręgu - jesienie 2017 roku.

Do 31 lipca 2017 stworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w okręgu, w roku 2018. Termin głosowania mieszkańców na projekty z listy ogłosi Prezydent Miasta w odrębnym zarządzeniu. Takie głosowanie powinno nastąpić nie później niż we wrześniu 2017 roku, ze względu na czas składania propozycji i wniosków do budżetu na kolejny rok. Prawdopodobnie w październiku poznamy projekty, które zostaną zrealizowane  w 2018 roku.

Cały proces związany z budżetem obywatelskim - jeśli w wersji przedstawionej Mieszkańcom sprawdzi się - zostanie powtórzony w roku 2018 i rokrocznie realizowany. Jeśli też idea "budżetu obywatelskiego" przez siedlczan zostanie zaakceptowana, to niewykluczone że w kolejnych latach kwoty wydzielone do dyspozycji mieszkańców w jego ramach, będą wyższe.

Budżet obywatelski (tzw. partycypacyjny) jest wydzieloną do decyzji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu, na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje owe kwoty przeznaczyć.

Więcej o budżecie obywatelskim - dokumenty, wykaz okręgów itp. tutaj.

Niezbędne druki dostępne są też w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2.

 

autor JiC

Zapraszamy na www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót