Aktualności

28-11-2011

Podatki bez zmian i wsparcie dla policji

Podatki bez zmian i wsparcie dla policji

Podczas XIV sesji Rady Miasta Siedlce, która odbyła się w poniedziałek, 28 listopada, radni postanowili nie podnosić podatków lokalnych. Zadeklarowali także wsparcie kwotą 10 mln zł, w latach 2012 -15, działalności Komendy Miejskiej Policji.

Szybka sesja
Tym razem liczący 30 punktów program sesji został zrealizowany stosunkowo szybko.
Radni przyjęli informację o działalności zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zapoznali się także funkcjonowaniem jedynego w mieście żłobka. Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce. Zmiana dotyczy obszaru ścisłego centrum miasta o pow. 2,7 ha pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego. Bez wątpienia najważniejsze były uchwały w sprawie podatków obowiązujących w przyszłym roku.

Podatki bez zmian
To już kolejny rok, w którym nie zmienią się stawki podatku od nieruchomości. Ostatnia taka podwyżka miała miejsce w grudniu 2004 roku. Tak więc przyszły rok będzie już siódmym z kolei, w którym Rada Miasta nie zmieniała wysokości podatku od nieruchomości. W trakcie sesji radny Leszek Gadomski, mimo że głosował za utrzymaniem dotychczasowych stawek, zwrócił uwagę, że miasto nie podnosząc podatków traci w każdym roku znaczną część swoich dochodów. W tym roku w budżecie Siedlec wpływy z podatku od nieruchomości to 32 mln zł. Prezydent Wojciech Kudelski jest natomiast zwolennikiem utrzymania podatku w dotychczasowej wysokości. - Stawki podatku od nieruchomości stanowią jedno z narzędzi, dzięki którym samorząd może oddziaływać na zachowania podmiotów w sferze gospodarczej i społecznej poprzez ustanawianie ich na poziomie uwzględniającym procesy zachodzące w otoczeniu. Realia ekonomiczne, a szczególnie długotrwały kryzys i realny spadek dochodów gospodarstw domowych, przemawiają za powstrzymaniem się od dodatkowych obciążeń fiskalnych.
Niewielkiej korekcie ulegną natomiast stawki podatku od środków transportu. Tutaj sytuacja jest nieco inna, miejski samorząd ma tu zdecydowanie mniejszy wpływ na wysokość tego podatku. Brak zmian w zakresie stawek podatku od środków transportowych wynika z istniejącego w branży transportowej kryzysu, nadal odczuwalnego dla lokalnych przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki. Nadmierne obciążenia fiskalne mogą dodatkowo utrudnić przetrwanie trudnego okresu. Ponadto stawki minimalne obowiązujące dla niektórych grup środków transportowych uległy podwyższeniu wskutek wzrostu kursu euro. W związku z tym Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012, co spowodowało, że dla niektórych rodzajów pojazdów utrzymanie dotychczasowych stawek stało się niemożliwe. Podwyżka ta – niezależna od władz Siedlec dotyczy jedynie ok. 60 pojazdów objętych obowiązkiem podatkowym na terenie miasta, a skala podwyżki nie przekracza 4%.

Leniwce wyróżnione
Sesja rozpoczęła się od wręczenia podziękowań członkom stowarzyszenia sportowego Leniwce.pl za organizację Triatlonu Siedleckiego oraz propagowanie kolarstwa i sportów ekstremalnych. Prezydent Wojciech Kudelski, przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś oraz wiceprzewodniczący RM Bogumił Kacprzak wręczyli dyplomy uznania Pawłowi Janiakowi, Mirosławowi Krasuskiemu, Pawłowi Zapałowskiemu, Grzegorzowi Wierzbickiemu i Bogdanowi Bali.


Wsparcie dla siedleckiej policji
Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę, w której zadeklarowała wolę przekazywanie środków w wysokości do 10 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W roku 2012 i 2013 siedlecka policja otrzyma po 2 mln zł, a dwóch kolejnych latach po 3 mln zł. Podjęta uchwała wiąże się z możliwością pozyskania, z 99 procentową bonifikatą, nieruchomości Skarbu Państwa ( w trwały zarządzie Mazowieckiego Komendanta Policji) położonej przy ulicy Bolesława Prusa 16/18, o powierzchni 1,0186 ha.

Dzienny Dom Pomocy
Radni wyrazili także zgodę na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Dziennego Domu Pomocy i połączenia jej z „Domem nad Stawami”. Nowa palcówka wychodzi naprzeciw potrzebie stworzenia profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w czasie, kiedy członkowie ich rodzin pracują zarobkowo. W Siedlcach nie było do tej pory takiej formy pomocy ludziom. Natomiast potrzeby są, o czym świadczą pytania mieszkańców Siedlec o taką formę wsparcia. Dzienny Dom Pomocy stanie się działem „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej, który posiada możliwości utworzenia takiego ośrodka wsparcia, zarówno lokalowo-techniczne, jak również kadrowo-merytoryczne. W DDP będzie mogło uczestniczyć 30 osób. Placówka będzie działać 5 razy w tygodniu w dni robocze w godzinach 8-16. Pięć osób mogłoby korzystać z całodobowego pobytu okresowego, który trwałby miesiąc z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy.

Szlachetna paczka
O założeniach i idei akcji „Szlachetna paczka” mówiła w trakcie sesji siedlecka koordynatorka programu Karina Janas. Za pośrednictwem radnych chciała ona trafić do jak największej liczby ludzi dobrej woli i szlachetnego serca, którzy zechcieliby wspomóc podopiecznych programu. Jednocześnie podziękowała władzom Siedlec za wsparcie propagandowe akcji.

Młodzieżowa Rada Miasta
Rada Miasta zatwierdziła skład Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2011 – 2013. 24 października uczniowie siedleckich szkół ponadgimnazjalnych wybrali 26 swoich przedstawicieli do MRM. Wybory odbyły się przy 62 procentowej frekwencji. W składzie Młodzieżowej Rady Miasta znaleźli się: Monika Flażyńska i Wioleta Lewczuk (I LO im. Bolesława Prusa); Mirosław Dyl i Katarzyna Beata Rumik (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi), Patrycja Majewska i Magdalena Kozak (IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego); Paweł Perka i Justyna Gałecka (I Katolickie LO im. Św. Rodziny); Mateusz Ciulak, Klaudia Millati i Aleksandra Żak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica); Mateusz Chaciak, Kamil Golec i Milena Kubajewska (ZSP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika); Emil Dmowski, Patrycja Chilińska i Ewelina Wysokińska (ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica); Fryderyk Czwarnog, Piotr Chaciński i Katarzyna Kaczorek (ZSP Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego); Magdalena Głuchowska, Anna Tarapaty i Artur Łęczycki (ZSP Nr 5 im. Władysława Sikorskiego; Katarzyna Łuniewska, Michalina Chromińska i Małgorzata Rowicka (ZSP Nr 6 im. Józefa Bema).

 

 

Źródło: dd

« Powrót