Aktualności

15-08-2016

Zmarł Stefan Matwiejczyk

Zmarł Stefan Matwiejczyk

W sobotę, 13 sierpnia zmarł Stefan Matwiejczyk wieloletni radny Rady Miasta Siedlce, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, założyciel noclegowni dla bezdomnych, społecznik. Miał 83 lata, z czego większość poświęcił na niesienie pomocy osobom najbardziej tego potrzebującym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 19 sierpnia o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Garwolińskiej 19.


Stefan Matwiejczyk urodził się 21 lutego 1933 roku w Hrywiatkach na Wołyniu. W 1948 r. trafił wraz z rodziną do Siedlec, gdzie ukończył Technikum Budowlane. Już w trakcie pracy w różnych siedleckich przedsiębiorstwach budowlanych odkrył w sobie pasję społecznikowską.

Po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęcił pomocy innym. Przez wiele lat był prezesem Zarządu Wojewódzkiego, a potem Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. To z jego inicjatywy na terenie Siedlec i byłego województwa zaczęły powstawać dzienne domy pobytu i kuchnie dla ubogich. W swojej pracy społecznikowskiej działał na wielu niwach, zawsze gotowy nieść pomoc osobom tego najbardziej potrzebującym. Był wielkim oparciem dla ubogich i bezdomnych.
Stefan Matwiejczyk potrafił skupić wokół siebie grupę oddanych społeczników. W roku 1992 jako pierwsza w regionie powstała przy PKPS kuchnia wydająca posiłki dla ubogich. Jednocześnie utworzony został dom dziennego pobytu dla seniorów oraz noclegownia dla osób bezdomnych. Z inicjatywy Pana Stefana Matwiejczyka zorganizowano 30 krotnie (w cyklu wiosna - jesień) zbiórki darów rzeczowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej (odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, żywność), którą przekazywał potrzebującym mieszkańcom Siedlec i okolic, a także Polakom z terenu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Systematycznie pozyskiwał środki i organizował choinki dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych (pomoc obejmowała stale kilkaset dzieci) oraz wyjazdy wakacyjne. Z jego inicjatywy powstał Bank Żywności w Siedlcach wspomagający pracę PKPS, Caritas Diecezji Siedleckiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych. Pozyskuje i koordynuje w ten sposób środki pomocowe o wartości kilku milionów złotych rocznie.
Z inicjatywy Stefana Matwiejczyka nawiązana została współpraca z ośrodkami polonijnymi w Szwecji. Dzięki tym kontaktom pozyskano sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny o wartości kilku milionów złotych, który przekazany został siedleckim placówkom służby zdrowia oraz użyczany jest potrzebującym.
Stefan Matwiejczyk cieszył się także olbrzymim zaufaniem społecznym. W odnowionym samorządzie terytorialnym Miasta Siedlce przez sześć kadencji sprawował mandat radnego. Angażował się wiele akcji o charakterze patriotycznym i religijnym. Nieoceniony jest wkład Pana Stefana w budowę jego parafialnego kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Garwolińskiej czy klasztoru Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Siedlcach.
Za swoją działalność społecznikowską w 2013 r. odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

- To wielka strata dla Siedlec i regionu – powiedział prezydent Wojciech Kudelski. – Trudno sobie wyobrazić nasze miasto bez jego społecznikowskiej pasji działania. Jeszcze dzisiaj widzę Go pędzącego rowerem, niezależnie od pogody i pory roku. Tym jednośladem docierał wszędzie i wszystko widział. Może dlatego dostrzegał szybciej, niż inni - osoby biedne, schorowane, bezdomne, potrzebujące wsparcia czy dzieci z najuboższych rodzin. Dla wszystkich tych ludzi wyważał zamknięte drzwi i zmiękczał ludzkie serca. Zawsze potrafił dotrzeć do szerokiego grona darczyńców, którzy wspierali PKPS, Bank Żywności czy Noclegownię dla Bezdomnych. Pozostawił po sobie wielką pustkę, trudno będzie znaleźć osobę równie zaangażowaną w niesienie pomocy innym. Pan Stefan był osobą o wielkim i gorącym sercu, która nie potrafi przejść obojętnie nad pogmatwanym często losem bliźniego. Będziemy o nim zawsze pamiętać. Rzadko rodzą się tak dobrzy i wspaniali ludzie. W ostatnich miesiącach kiedy walczył z ciężką, jak się dzisiaj okazało, śmiertelną chorobą nadal był aktywny. Nie zaniedbywał obowiązków radnego, uczestniczył w pracach komisji i Rady Miasta. Z jego mądrych rad i podpowiedzi wielokroć sam korzystałem. Cześć Jego pamięci.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 19 sierpnia o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Garwolińskiej 19.


Rodzina Zmarłego prosi o nie przynoszenie kwiatów, a środki finansowe przeznaczone na ich zakup prosi przekazać na szlachetny cel, jakim jest zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin - co było życzeniem Zmarłego. Zbiórka będzie organizowana podczas uroczystości pogrzebowych.

« Powrót