Aktualności

12-10-2011

Z Igań do Palmir

Z Igań do Palmir

Pobraniem ziemi spod pomnika w Iganiach rozpoczął się 12 października 51 Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry 2011" organizowany przez PTTK. W tym roku, jedna z najstarszych imprez turystycznych w Polsce, odbywała się pod hasłem "Powstanie Listopadowe".

Wszystko zaczęło się jesienią 1961 roku z inicjatywy grupy działaczy Okręgu Mazowieckiego PTTK, którzy w przededniu Święta Zmarłych, wędrując po Puszczy Kampinoskiej, odwiedzili groby poległych i pomordowanych, paląc znicze oraz porządkując mogiły. Mijały lata, przybywali nowi uczestnicy i organizatorzy. Z imprezy okręgowej przekształciła się ona w ogólnopolską, a następnie w centralną. Od roku 1977 zlot organizuje Oddział „Żoliborski” PTTK, w ostatnich latach pod patronatem Zarządu Głównego PTTK. W komitecie organizacyjnym pracują osoby z różnych jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także innych organizacji, w tym ze Związku Harcerstwa Polskiego. Co roku turyści rozpoczynają zlot w innym miejscu, związanym w historią Polski. W tym roku postanowili przypomnieć powstanie listopadowe.
12 października pod pomnikiem bitwy pod Iganiami stawiły się poczty sztandarowe siedleckich szkół i instytucji oraz młodzież szkolna. Nie zabrakło władz samorządowych Siedlec, powiatu oraz gminy Siedlce, które reprezentowali prezydent Wojciech Kudelski, wicestarosta Józefa Rychlik, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Brodowski oraz wójt Mirosław Bieniek. Modlitwę za poległych w walkach narodowowyzwoleńczych odmówił kapelan garnizonu siedleckiego ks. płk Andrzej Dziwulski. Zgromadzonym przedstawiono opis bitwy pod Iganiami, która rozegrała się na siedleckiej ziemi 10 kwietnia 1831 roku i zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich pod dowództwem gen. Ignacego Prądzyńskiego nad znacznie liczniejszym korpusem rosyjskim dowodzonym przez gen. Grigorija Rosena.
Sekretarz generalny Zarządu PTTK Roman Bargieł przedstawił założenia i historię zlotu. Spod pomnika w Iganiach pobrano do specjalnego pucharu ziemię, która razem z turystami trafiła na Cmentarz Palmirski. W tym roku na 17 trasach pieszych i rowerowych wędrowało do Palmir blisko 1500 turystów.

Dariusz Dybciak
 

Źródło: dd

« Powrót

Galeria