Aktualności

19-03-2014

Rusza nabór elektroniczny do przedszkoli!

Rusza nabór elektroniczny do przedszkoli!

19 marca rozpoczyna się nabór trzylatków do siedleckich przedszkoli. Rodzice wzorem lat ubiegłych będą mogli korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji, co znacznie ułatwi zapisy dzieci do wybranych placówek.

System „vEdukacja Nabór Przedszkola” obejmuje wszystkie przedszkola w mieście – publiczne i niepubliczne. Systemem naboru objęte są dzieci trzyletnie (rocznik 2011). Strona internetowa naboru www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl. pozwala poznać ofertę wszystkich przedszkoli w jednym miejscu i dokonać większości czynności związanych z procesem rekrutacyjnym. Na stronie zostaną opublikowane m. in. zasady naboru oraz podręcznik dla rodziców, zawierający wszystkie niezbędne informacje do sprawnego korzystania z systemu.
Liczba trzylatków (rocznik urodzenia 2011) zameldowanych na terenie Siedlec wynosi 919. Przedszkola oferują łącznie 916 miejsc (publiczne - 380, a niepubliczne - 536). W praktyce oznacza to, że oferta miejsc dla dzieci trzyletnich objętych naborem do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siedlec na rok szkolny 2014/2015 jest wystarczająca i powinna zapewnić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola od 1 września 2014 roku.
Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Siedlce na podstawie normy ustawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce. W systemie naboru dzieci te będą miały przypisaną wartość liczbową 60 pkt. Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych poza terenem naszego miasta będą mogły bez żadnych przeszkód uczęszczać do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce.
Nabór do przedszkoli publicznych przeprowadzany jest na podstawie jednolitych 7 kryteriów ustawowych oraz 3 kryteriów społecznych określonych przez dyrektorów przedszkoli i uzgodnionych z Prezydentem Miasta Siedlce.


Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość 8 pkt.
 

Kryteria społeczne:

 1. Dzieci, które posiadają rodzeństwo uczęszczające w roku szkolnym 2014/2015 do tego samego przedszkola – 4 pkt.
 2. Dzieci, których oboje rodzice uczą się w systemie dziennym – 2 pkt.
 3. Dzieci, których oboje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą, jedno z rodziców uczy się w systemie dziennym, a drugie pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą – 1 pkt.

Wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci, zarówno do przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych, przyniesie wielostronne korzyści, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Przewidywany harmonogram kluczowych etapów w trakcie naboru jest następujący:

 • Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców – 19 marca godz. 12.00.
 • Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców – 21 marca godz. 9.00 – 2 kwietnia godz. 12.00.
 • Publikacja listy zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców – 10 kwietnia godz. 11.00.
 • Potwierdzanie woli przez rodziców – 10 kwietnia godz. 11.00 – 16 kwietnia godz. 15.00.
 • Publikacja list przyjętych – 17 kwietnia godz. 11.00.
 • Rekrutacja uzupełniająca (w przedszkolach, w których będą wolne miejsca) – od 17 kwietnia godz. 11.00.

Adres strony: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl.


 

« Powrót