• Transmisja z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej rozpocznie się około godz. 15:00. Zapraszamy na transmisję na żywo Link>>>

  • Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Organizacje ekologiczne, samorządy, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej oraz miłośnicy rowerów zachęcają, by w tym dniu zostawić samochód przed domem i skorzystać z alternatywnych metod transportu.

  • Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach latami czekał na upragniony remont. Wiele dni upłynęło, wiele było starań, czasem może nawet przychodziło zwątpienie, czy kiedykolwiek uda się przywrócić blask dawnemu liceum. Dzisiaj uroczyście powitaliśmy społeczność szkolną w starych, ale wręcz pałacowych murach.

  • 17 września w Siedlcach obchodziliśmy 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. - Nie byliśmy gotowi, ani na cios z zachodu, ani w plecy, ze wschodu. - mówił podczas przemówienia Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. - Musieliśmy przegrać.

  • 11 września Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, zorganizował IV Integracyjne Święto Warzywa pod hasłem „Dzień Marchewki”.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Aktualności

05-09-2017

Informacja dotycząca składania wniosków w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem pokryć dachowych zawierających azbest

Informacja dotycząca składania wniosków w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem pokryć dachowych zawierających azbest

Nabór wniosków od 17.10.2018 do 15.12.2018

Urząd Miasta Siedlce informuje, że od 17 października do 15 grudnia 2018 r. osoby fizyczne mogą składać wnioski w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem pokryć dachowych zawierających azbest, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest. Wnioski znajdują się na stanowisku Nr 5 oraz punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce oraz są umieszczone na stronie internetowej Miasta Siedlce.

Warunki przyznania dotacji:


1. Wykonanie usługi zgodnie ze złożonym wnioskiem, tj.

  • Demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub
  • transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, wytworzonych w trakcie demontażu pokrycia dachowego.

2. W przypadku zdjęcia pokrycia dachowego we własnym zakresie (na własny koszt) należy dołączyć kserokopię decyzji wydanej przez właściwego marszałka, zatwierdzającej program gospodarki odpadami podmiotowi, który wykonał tę usługę.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku na pełną usługę tj. demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a następnie zdjęcia pokrycia dachowego we własnym zakresie, dotacja zostanie cofnięta. W związku z powyższym składając wniosek należy określić ostateczny zakres dotacji (tj. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest bądź transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest).

3. W przypadku prowadzenia działalności rolniczej należy wypełnić załącznik - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce oraz pod numerem telefonu (25) 643 79 11.

Załączniki:

« Powrót