Aktualności

09-08-2011

Powstanie tunel

Powstanie tunel

W 2007 roku Miasto Siedlce zawarło porozumienie z PLK SA na budowę tunelu pod torami kolejowymi przy okazji modernizacji stacji Siedlce. W lipcu PKP ogłosiła przetarg na remont stacji w Siedlcach, a więc istnieje możliwość realizacji porozumienia. Tunel przebiegał będzie pod torami kolejowymi pomiędzy ulicą Kilińskiego i Składową.

  W ten sposób powstanie ważny element komunikacji drogowej, który połączy ze sobą centrum z południową częścią miasta. Ta inwestycja znacząco wpłynie na odkorkowanie miasta, do którego dochodzi w rejonach wiaduktów garwolińskiego i łukowskiego. Pozwoli także usprawnić ruch pieszych, który teraz odbywa się kładką nad torami.

Zadaniem kolei będzie położenie skrzyń - głównego elementu konstrukcji podziemnego tunelu. Po stronie miasta pozostanie budowa całej infrastruktury drogowej oraz wszelkich związanych z nią rozwiązań komunikacyjnych (odwodnienie, wykończenie tunelu, ciągi komunikacyjne - piesze i jezdne)

W momencie kiedy kolej rozstrzygnie przetarg na remont siedleckiej stacji i ruszą prace projektowe miasto włączy się do nich tak by można było osiągnąć pożądane rozwiązania techniczne umożliwiające właściwe funkcjonowanie tunelu.

Termin powstania tunelu zależy od przebiegu prac modernizacyjnych. W przetargu ich zakończenie wyznaczono na 2015 rok. Do tego czasu powstanie tunel. Inwestycja rozłożona jest w czasie, nie będzie zatem problemów z zabezpieczeniem środków w budżecie miasta na jej realizację.

« Powrót