• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Aktualności

18-03-2013

Konkurs „Proste zasady na odpady – jak właściwie postępować z odpadami”.

Konkurs  „Proste zasady na odpady – jak właściwie postępować z odpadami”.

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie pn. „Proste zasady na odpady – jak właściwie postępować z odpadami”.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości proekologicznej, propagowanie dbałości
o środowisko w miejscu zamieszkania, uświadomienie dzieciom możliwości powtórnego wykorzystywania odpadów oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i troski o najbliższe otoczenie.

Konkurs „Proste zasady na odpady – jak właściwie postępować z odpadami” przeprowadzony będzie w dwóch częściach:

1. „Kompozycja przestrzenna stworzona z surowców wtórnych” - dla uczniów szkół podstawowych. W ramach Konkursu, dzieci wykonają przestrzenne prace plastyczne z odpadów, które mogą być wykorzystane powtórnie typu: papier, butelki typu PET, tworzywa sztuczne, folie itp. pod opieką opiekuna z ramienia szkoły. Technika wykonania pracy jest dowolna. Liczba dzieci w grupie jest nieograniczona. W obrębie szkoły może pracować kilka grup, jednak każda grupa, może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę. Komisja konkursowa wyłoni trzy zwycięskie prace, przyznając nagrody członkom grup, placówkom i opiekunom grup.
2. „Proste zasady na odpady – prezentacja multimedialna” - dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tematem prac konkursowych jest przygotowanie prezentacji multimedialnej promującej zagadnienia segregowania odpadów. Prace konkursowe zostaną wykorzystane w materiałach informacyjnych Urzędu Miasta Siedlce oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta. Komisja konkursowa wyłoni trzy zwycięskie prace, w dwóch kategoriach: uczeń gimnazjum, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, przyznając nagrody indywidualne autorom prac.

Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 maja 2013 r.

Szczegóły w regulaminie.

Konkurs „Proste zasady na odpady – jak właściwie postępować z odpadami” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 10.000 zł.


 

Załączniki:

« Powrót