Aktualności

13-03-2013

Rusza nabór do przedszkoli!

Rusza nabór do przedszkoli!

16 marca rozpocznie się nabór trzylatków do  siedleckich przedszkoli. Rodzice wzorem lat ubiegłych będą mogli korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji, co znacznie ułatwi zapisy dzieci do wybranych placówek.

Już 16 marca zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl za pośrednictwem, której będzie można zapisywać dzieci trzyletnie do siedleckich przedszkoli.  System „vEdukacja Nabór” obejmuje wszystkie przedszkola w mieście – publiczne i niepubliczne.  Strona internetowa  naboru pozwala poznać ofertę wszystkich przedszkoli w jednym miejscu i dokonać większości czynności związanych z procesem rekrutacyjnym. Na stronie zostaną opublikowane m. in. zasady naboru oraz podręcznik dla rodziców, zawierający wszystkie niezbędne informacje do sprawnego korzystania z systemu.

Liczba trzylatków (rocznik urodzenia 2010) zameldowanych na terenie Siedlec wynosi 929. Przedszkola oferują łącznie 873 miejsca (w tym publiczne – 447, a niepubliczne – 426). W praktyce oznacza to, że oferta miejsc dla dzieci trzyletnich objętych naborem do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siedlec na rok szkolny 2012/2013 jest wystarczająca i powinna zapewnić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola od 1 września 2013 roku.

Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Siedlce w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców (opiekunów prawnych)  zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce. Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych poza terenem naszego miasta będą mogły uczęszczać do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie  Miasta Siedlce.

Jestem przekonany, że wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci, zarówno do przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych, przyniesie wielostronne korzyści, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Przewidywany harmonogram kluczowych zdarzeń w trakcie naboru:

1. Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców – 16 marca godz. 12.00.
2.  Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców – 18 marca godz. 11.00 – 5 kwietnia godz. 12.00.
3.  Publikacja listy zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców – 10 kwietnia godz. 11.00.
4.  Potwierdzanie woli przez rodziców – 10 kwietnia godz. 10.00 – 18 kwietnia godz. 16.00.
5. Publikacja list przyjętych – 19 kwietnia godz. 11.00.
6. Rekrutacja uzupełniająca (w przedszkolach, w których będą wolne miejsca) – od 19 kwietnia godz. 11.00.

« Powrót