Aktualności

31-12-2012

Budżet przyjęty

Budżet przyjęty

Na ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się 28 grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet Miasta na 2013 rok. Wszystkie kluby radnych jednomyślnie poparły uchwałę. Planowane przyszłoroczne dochody Siedlec to ponad 440 mln zł, a wydatki 368 mln zł.

Najważniejsze liczby przyszłorocznego budżetu to dochody miasta 440,7 mln zł oraz wydatki, które wyniosą 368,1 mln, inwestycje pochłoną około 57,2 mln zł, natomiast nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, które w znacznym stopniu pozwolą na zmniejszenie długu publicznego, a co za tym idzie przygotowanie miasta do pozyskiwania pieniędzy z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.
Podczas dyskusji nad budżetem dominował temat oszczędności. Prezydent Wojciech Kudelski rekomendując radnym zapisy uchwały zauważył, że w samorządzie tak jak i w każdej rodzinie co roku nie kupuje się nowego samochodu i nie robi generalnego remontu. - Nasze miasto od kilku lat idzie drogą rozwoju intensywnie inwestując. W ciągu ostatnich lat dobrze wykorzystaliśmy czas na zdobywanie środków unijnych, potwierdzają to wielomilionowe inwestycje, które obecnie służą miastu i są jego wizytówką. Dziś głównym zadaniem jest utrzymanie tego co wybudowaliśmy i jest nas na to stać pod warunkiem, że poszukamy oszczędności. Musimy policzyć i zaoszczędzić około 20% na sporcie, kulturze, edukacji, a także innych wydatkach, po to aby w przyszłości nie popaść w kłopoty.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy Myszkowski zwrócił uwagę, że przyszłoroczny budżet, który zabezpiecza najważniejsze dla miasta inwestycje, oparty jest na niezmienionych stawkach podatkowych, a co za tym idzie w dobie kryzysu nie zwiększa obciążeń dla mieszkańców i przedsiębiorców działających w mieście. Skarbnik miasta Kazimierz Paryła również podkreślił, że: - Stawki podatkowe to praktycznie jedyny instrument przy pomocy, którego samorząd może wpływać na pobudzenie gospodarki i nie podnosząc podatków miasto z tego skorzystało. W dyskusji nad budżetem wielokrotnie przewijał się wątek zadłużenia miasta. W przyjętym budżecie nie przekroczy ono dopuszczonej przez ustawę o finansach publicznych 60 % dochodów. Jak podkreślał skarbnik to efekt pozyskania 156 mln zł środków unijnych, do których trzeba było dołożyć drugie tyle środków własnych.  

Główne inwestycje roku 2013 to przede wszystkim kontynuacja programu budownictwa komunalnego. Już w lipcu miasto wzbogaci się o kolejny blok z 54 mieszkaniami, to również dalsza rewitalizacja kamienic komunalnych, remonty których na dobre rozpoczęły się dopiero w tej i poprzedniej kadencji. W ostatnich trzech latach udało się kompleksowo wyremontować aż 15 z nich. Ważną inwestycją będzie kontynuacja budowy sieci szerokopasmowego Internetu, który połączy wszystkie jednostki administracyjne miasta. W 2013 roku praktycznie od podstaw zostanie zmodernizowana ulica Piaskowa, która połączy centrum miasta z obwodnicą zachodnią. Rozpoczną się również prace związane z budową tunelu pod torami. Z końcem przyszłego roku miasto wzbogaci się również o nowy obiekt sportowo rekreacyjny jakim jest powstający na błoniach siedleckich Aquapark. Warto zauważyć, że te inwestycje, które w sumie pochłoną ponad 50 mln zł, to mniej niż w zeszłym roku ale w porównaniu z budżetami sprzed 2006 roku nadal wygląda imponująco i świadczy o dalszym dynamicznym rozwoju miasta.

Najważniejsze liczby i podstawowe założenia przedstawia skarbnik miasta, Kazimierz Paryła. – Dochody w granicach 440 mln zł, wydatki w granicach 360 mln zł , nadwyżka budżetowa to około 70 mln zł. Cięcia pojawiły się właściwie w każdym dziale budżetu, dotyczą zarówno dróg, pomocy społecznej, administracji, zdrowia jak i oświaty. W roku 2013 będą konieczne reorganizacje i restrukturyzacje, które dostosują poszczególne jednostki do wymogów planu finansowego - podkreśla Paryła.

Za zasługi dla PKPS
W trakcie sesji prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach Stefan Matwiejczyk wręczył 12 osobom odznaczenia honorowe za działania na rzecz tej organizacji. Godność członka Honorowego PKPS otrzymali: Wojciech Kudelski, Konstanty Strus i Adam Jończyk. Odznakami honorowymi nagrodzeni zostali: złotymi – Sławomir Marciszewski, Sławomir Marchel i Krzysztof Figat, srebrnymi – Jan Niedziółka, Robert Żur i Kazimierz Prochenka, a brązowymi – Bolesław Białas, Monika Bardadyn i Krzysztof Dębiński.

Mazowiecka firma roku
W tym roku trzy siedleckie firmy zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Nagrody „Mazowiecka firma roku”. W kategorii „Perły medycyny” pierwsze miejsce wśród Niepublicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego zajęło Centrum Medyczno -Diagnostyczne Sp. z. o.o. w Siedlcach. Natomiast na trzecim miejscu w gronie szpitali uplasował się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
Pierwsze miejsce w kategorii „działalność kulturalna” przypadło Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. W trakcie sesji gratulacje od władz miasta odebrali szefowie tych firm: Paweł Żuk (Centrum Medyczno – Diagnostyczne), Mirosław Leśkowicz (SP ZOZ) oraz Mariusz Orzełowski (CKiS). 

« Powrót