Aktualności

15-11-2012

Mercedesem po Siedlcach

Mercedesem po Siedlcach

Jedenaście nowych autobusów Mercedes Conecto zasiliło tabor siedleckiego MPK. Miasto Siedlce 15 listopada oficjalnie przekazało zakupione pojazdy miejskiemu przewoźnikowi.

Zakup autobusów komunikacji miejskiej to wynik realizacji przez Miasto Siedlce projektu pod nazwą „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - III etap”, który uzyskał wsparcie unijne. Całkowita wartość projektu wynosi 13 mln zł. Kwota dofinansowania uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosła 9,9 mln zł. W ramach projektu zakupiono 11 nowych autobusów, które kosztowały 9,2 mln zł. Wybudowana została także sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Warszawskiej, co w znaczący sposób zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego w zachodniej części Siedlec. Zmodernizowane zostały także 93 istniejące przystanki komunikacji miejskiej. Na 22 wykonane zostały nowe wiaty, a na 65 wymieniono słupki wraz z tabliczkami informacyjnymi. W dziewięciu przypadkach, w strefach przystankowych typowe płyty chodnikowe zamienione zostały na płyty integracyjne z wypustkami, ułatwiającymi osobom niedowidzącym rozpoznanie krawędzi chodnika. W ramach projektu powstał także nowy system zarządzania ruchem, a autobusy zostały doposażone w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Składa się na to system monitoringu wewnętrznego, przeciwpożarowego, kontroli parametrów jazdy, elektronicznych wewnętrznych tablic informacji pasażerskiej w autobusach oraz kierunkowych wyświetlaczy elektronicznych zewnętrznych.
Uroczystość przekazania i oddania do eksploatacji nowych autobusów zbiegła się z dwudziestoleciem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Ta miejska spółka została powołana do życia uchwałą Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 1992 roku. Powstała na bazie zlikwidowanego Przedsiębiorstwa „Transbud”, a z początkiem stycznia 1993 roku rozpoczęła regularne miejskie przewozy pasażerskie.
Uroczystość, która odbyła się 15 listopada zgromadziła zacne grono gości. Władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta Jarosław Głowacki i przewodniczący Rady Piotr Karaś oraz wiceprzewodniczący Bogumił Kacprzak i Adam Bobryk, a samorząd województwa mazowieckiego dyrektor Delegatury w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, natomiast powiat siedlecki wicestarosta Józefa Rychlik. Nie zabrakło także wójtów gmin, do których docierają autobusy MPK. Prezes siedleckiego MPK Krzysztof Dębiński witając zaproszonych gości przedstawił zalety nowych nabytków. - Nowe autobusy pozwoliły na 25-procentową wymianę taboru w siedleckim MPK. W porównaniu ze starymi pojazdami, nowe zużywają mniej paliwa, są dostosowane do - spalania biodiesla i wymagają rzadszych przeglądów. Polepszy się znacznie także komfort podróżowania, a pasażerowie będą mieli pełną informację o tym jaką trasa podąża autobus i na jakim przystanku się znajdują.

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Głowacki przypomniał początki działania MPK i podziękował wszystkim, którzy przez dwadzieścia lat tworzyli to przedsiębiorstwo. - 20 lat istnienia przedsiębiorstwa to wspaniały jubileusz, to także moment, który jest doskonałą okazją do złożenia najwyższych wyrazów uznania dla jego bogatych dokonań w podnoszeniu jakości świadczonych usług. Siedleckie MPK może się pochwalić wieloma sukcesami. Wprowadzenie biletu elektronicznego, tworzenie nowych kursów autobusowych, ciągła modernizacja taboru, którego najlepszym dowodem jest 11 przekazywanych dziś autobusów, to dowód profesjonalizmu w działaniu. Wielomilionowe projekty unijne realizowane przez przedsiębiorstwo, jak również bogata oferta usług świadczą o tym, że MPK jest firmą nowoczesną, potrafiącą dbać o swojego klienta jakim jest siedlecki pasażer.  Przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś zauważył. – Dzisiaj na lotnisku w Warszawie wylądował najnowocześniejszy samolot pasażerski świata Boeing 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT, a my w Siedlcach świętujemy oddanie do użytku 11 nowoczesnych autobusów. Było to możliwe dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy.

Poświęcenia nowych autobusów dokonał ks. kanonik Janusz Wolski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego.
(dd)
 

Źródło: dd

« Powrót

Galeria