Informacje z Urzędu Miasta

18-09-2019

Informacja o stypendiach w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na 2020 rok

Prezydent Miasta Siedlce, zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendiów (roczne
i I półrocze 2020 roku) dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce oraz uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce, można składać w terminie do dnia
30 września 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Więcej

1 [2] [3] ... ... [31] [32] [33]   następna strona »