Galeria - 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja